Show simple item record

dc.contributor.authorLipińska, Dorota
dc.date.accessioned2015-11-20T09:56:47Z
dc.date.available2015-11-20T09:56:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationD. Lipińska, Acquiring L3: don’t you sound L2-like?, [w:] PLEJ_3 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe, red. O. Majchrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 151-173.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-515-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13998
dc.description.abstractFor the last two decades, second language pronunciation has been in the centre of interest of numerous scholars, also in Poland. Although it was underestimated for many years, it has finally been noticed and valued, especially after the series of conferences devoted to accent studies and teaching pronunciation held in Łódź in the 1990s and then in Płock and Konin (Szpyra-Kozłowska, 2008) as well as subsequent phonetic conferences. Since then, numerous studies have been conducted focusing mainly on L2 learners’ achievements in L2 pronunciation at different learning levels (e.g. Szpyra-Kozłowska, et al., 2002; Wrembel, 2002; Nowacka, 2003; Porzuczek, 2002; Wysocka, 2003). A considerable amount of research has also been done in the field of teachers’ and students’ views and attitudes to pronunciation teaching and learning (e.g., Majer, 2002; Nowacka, 2008; Sobkowiak, 2002; Szpyra-Kozłowska, et al., 2002; Waniek-Klimczak, 2002; Wrembel, 2002). The aim of this paper is to examine the attitudes towards learning English pronunciation by various groups of Polish learners of English, as well as to check whether these attitudes have changed in comparison to the previous studies carried out in this field. It is also supposed to test whether these attitudes change with the level of proficiency in ESL/EFL and the amount of formal instruction in English phonetics and phonology. Four groups of learners are compared in this study. They were recruited among high school and university students at different levels of proficiency in English. All groups of study participants filled in the specially designed questionnaires, containing various questions concerning students’ attitudes to English pronunciation, the perceived importance of correct pronunciation in ESL/EFL, evaluation of phonetic classes they attended, etc. The results suggest that learners’ attitudes and motivation change with the level of proficiency in English and that the amount of undergone course in English phonetics and phonology is an important factor influencing learners’ success in the acquisition of correct L2 pronunciation.pl_PL
dc.description.abstractPomimo iż wymowa w języku obcym/drugim przez wiele lat była niedoceniana i uważana za małowartościowy element tego języka, przez ostatnie dwie dekady znalazła się ona w centrum uwagi lingwistów i skupiła na sobie liczne badania. Również w Polsce cykliczne konferencje poświęcone fonetyce języków obcych zwróciły szczególną uwagę badaczy na to zjawisko i zaowocowały wieloma badaniami i artykułami dotyczącymi nie tylko sukcesów i porażek uczących się angielskiego w tej kwestii (np. Szpyra-Kozłowska, et al., 2002; Wrembel, 2002; Nowacka, 2003; Porzuczek, 2002; Wysocka, 2003), ale również stosunkiem do nauki wymowy języka drugiego wyrażanym przez nauczycieli oraz uczniów (np. Majer, 2002; Nowacka, 2008; Sobkowiak, 2002; Szpyra-Kozłowska, et al., 2002; Waniek-Klimczak, 2002; Wrembel, 2002). Celem niniejszego artykułu jest zbadanie jaki stosunek do nauki wymowy języka angielskiego mają różne grupy uczących się tego języka jako języka drugiego/obcego oraz czy poglądy w tej kwestii zmieniły się w porównaniu do tych opisanych w poprzednich badaniach na ten temat. Kolejnymi czynnikami, które zostały zbadane to biegłość w języku angielskim oraz liczba godzin odbytego kursu fonetyki praktycznej tego języka i ich wpływ na postrzeganie ważności poprawnej wymowy w J2. Cztery grupy uczących się języka angielskiego wzięły udział w badaniu. Zostały one wybrane spośród uczniów szkół średnich oraz studentów filologii angielskiej i różniły się biegłością językową oraz znajomością wymowy języka angielskiego. Wszystkie grupy wypełniły specjalnie zaprojektowany do tego badania kwestionariusz. Otrzymane wyniki sugerują, że stosunek do wymowy w języku drugim zmienia się wraz z biegłością językową oraz że odbyty kurs fonetyki praktycznej ma duży wpływ na tę kwestię.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„PLEJ_3 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe”, red. O. Majchrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.subjectL2 acquisitionpl_PL
dc.subjectL2 pronunciationpl_PL
dc.subjectlearners’ attitudes towards L2 pronunciationpl_PL
dc.subjectprzyswajanie J2pl_PL
dc.subjectwymowa w J2pl_PL
dc.subjectstosunek do wymowy w J2pl_PL
dc.titleAcquiring L3: don’t you sound L2-like?pl_PL
dc.title.alternativePrzyswajanie J3: czy nie słychać za dużo J2?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[151]-173pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicachpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDorota Lipińska, M.A., works as an academic teacher at Silesian School of Economics and Languages in Katowice, Poland. She is also an English and German teacher. Her research interests include second and third language acquisition, with special attention to L2 and L3 pronunciation, and acoustic phonetics. Currently, she is working on her doctoral dissertation on the influence of phonetic training on production of L2 vowels by Polish learners of English.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDorota Lipińska pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, jest też nauczycielką języka angielskiego i niemieckiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują fonetykę akustyczną oraz przyswajanie języka drugiego i trzeciego, ze szczególnym uwzględnieniem wymowy w tych językach. Obecnie pracuje nad pracą doktorską, badającą wpływ nauki wymowy na produkcję samogłosek języka drugiego przez Polaków uczących się języka angielskiego.pl_PL
dc.referencesGass, S. & Selinker, L. 2008. Second language acquisition. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesMajer, J. 2002. Sick or Seek? Pedagogical phonology in teacher training. In: Waniek- Klimczak E. & P.J. Melia (eds.) Accents and speech in teaching English phonetics and phonology, Frankfurt am Main: Peter Lang: 153-176.pl_PL
dc.referencesNowacka, M. 2003. Analiza i ocena wymowy słuchaczy NKJO w Rzeszowie. In: Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii 2. Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie nr 1/2003 2., 46-55.pl_PL
dc.referencesNowacka, M. 2008. How far is ‘Hanover’ from ‘hangover’? Misperception of Polish ear. In: E. Waniek-Klimczak (ed.) Issues in accents of English. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing: 272-303.pl_PL
dc.referencesPorzuczek, A. 1998. The acquisition of the vocalic component of English by advanced Polish learners. A doctorate dissertation. Katowice, The University of Silesia.pl_PL
dc.referencesPorzuczek, A. 2002. Problemy organizacji kursu fonetyki języka angielskiego. In: Sobkowiak, W. & E. Waniek-Klimczak (eds.) Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku (2002), 91-100.pl_PL
dc.referencesPorzuczek, A. 2010. The weak forms of TO in the pronunciation of Polish learners of English. In: E. Waniek-Klimczak (ed.) Issues in accents of English 2: Variability and norm. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 309-324.pl_PL
dc.referencesRojczyk, A. 2008. Perception of English and Polish obstruents. A doctorate dissertation. Katowice, The University of Silesia.pl_PL
dc.referencesRojczyk, A. 2010a. Forming new vowel categories in second language speech: the case of Polish learners’ production of English /ɪ/ and /e/. In: Research in Language 8: 85-97.pl_PL
dc.referencesRojczyk, A. 2010b. Production and perception of vowel /æ/ by Polish learners of English. In: K. Dziubalska-Kołaczyk, M. Wrembel, M. Kul (eds.) Proceedings from the Sixth International Symposium on the acquisition of second language speech [CD ROM version].pl_PL
dc.referencesSobkowiak, W. 2002. English speech in Polish eyes: What university students think about English pronunciation teaching and learning. In: Waniek-Klimczak, E. & P.J.Melia (eds.), Accents and Speech in teaching English phonetics and phonology, Frankfurt am Main: Peter Lang 177-196.pl_PL
dc.referencesSzpyra-Kozłowska, J. 2000. O akademickich podręcznikach do fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. In: BPTJ LVI, 145.pl_PL
dc.referencesSzpyra-Kozłowska, J. 2008. English pronunciation pedagogy in Poland — achievements, failures and future prospects. In: E. Waniek-Klimczak (ed.) Issues in accents of English. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing: 212-234.pl_PL
dc.referencesSzpyra-Kozłowska, J., Frankiewicz, J. & Gonet, W. 2002. aspekty fonetyki angielskiej nauczane w polskich szkołach średnich. In: Sobkowiak, W. & E. Waniek-Klimczak (eds.) Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku 2002, 9-28.pl_PL
dc.referencesWaniek-Klimczak, E. 2002. Context for teaching English phonetics and phonology. In: Waniek-Klimczak, E. & P.J. Melia (eds.), Accents and speech in teaching English phonetics and phonology, Frankfurt am Main: Peter Lang 139-152.pl_PL
dc.referencesWaniek-Klimczak, E. 2006. Fonetyka w kształceniu nauczycieli: analiza wybranych aspektów ‘teacher talk’ na przykładzie języka angielskiego polskich nauczycieli praktykantów. In Sobkowiak, W. & E. Waniek-Klimczak (eds). Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce. Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2006, 247-250..pl_PL
dc.referencesWaniek-Klimczak, E. & Dłutek, A. 2003. ‘Ocena języka mówionego — aspekt fonetyczny.’ In Sobkowiak, W. & E. Waniek-Klimczak (eds.) Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. 243-266.pl_PL
dc.referencesWrembel, M. 2002. Miejsce fonetyki języka angielskiego w szkole — implikacje dla kształcenia nauczycieli. In: Sobkowiak, W. & E. Waniek-Klimczak (eds.) Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku 2002.pl_PL
dc.referencesWysocka, H. 2003. Czy/jak uczyć fonetyki języka obcego? In: Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii .2. Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie nr 1/2003.2, 159-184.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record