Now showing items 1-1 of 1

    • Sur quelques aspects de l’evangélisme de Marguerite de Navarre 

      Pérouse, Gabriel-Andre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
      Jeśli pojmować ewangelizm nie jak ideologię w łonie walk religijnych tamtych czasów, ale jak właściwość istoty duchowej i moralnej człowieka, wówczas ewangelizm Małgorzaty z Nawarry to ożywcza symbioza z tekstami ...