Now showing items 1-1 of 1

    • Tradition et nouveauté dans la poésie religieuse de Marguerite de Navarre 

      Béné, Charles (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
      Temat Chrystusa, który z krzyża zwraca się do człowieka, by udzielić mu nauk moralnych, występował już u św. Bernarda i św. Bonawentury, później u Samuela Brandta lub w poematach o męce Chrystusa w wydaniach u Aida w ...