Now showing items 1-20 of 22

  • Allocution de clôture 

   Margolin, Jean-Claude (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  • Christophe Colomb - le voyageur du XX‘ siècle (Lecture thématique et spatiale du personnage) 

   Andruszko, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Referat przedstawia analizę porównawczą dwu sztuk: dramatu P. Claudela Księga Krzysztofa Kolumba, oraz feerii dramatycznej M. de Ghelderode K rzysztof Kolumb (oba teksty z 1927 r.). Część wstępna poświęcona została różnym ...
  • Circulations de personnages dans Les Thibault 

   Gaulmyn, Pierre de (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Powieśdopisarstwo Martina du Gard jest realistyczne ze względu na konstrukcję narracji i na ambicje odtwarzania świata rzeczywistego w sposób doskonale przezroczysty. Umieszczając się w tej perspektywie, Martin du Gard ...
  • Du voyage musical au voyage initiatique: Consuelo et La Comtesse du Rudolstadt de George Sand 

   Bochenek-Franczakowa, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Motyw podróży, nierozerwalnie związany z motywem drogi stanowią istotny element dyptyku powieściowego George Sand: Consuelo i Hrabina de Rudolstadt, tak w planie treści, jak i w planie strukturalnej budowy dzieła. W ...
  • Essai de lexicographie poétique: le mot „voyage" 

   Pich, Edgard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Autor artykułu stawia sobie za cel prześledzenie czy sam wyraz „podróż” i jego derywaty fascynują poetów w równym stopniu co motyw podróży, mający wielowiekową i bogatą tradycję literacką. Analiza wybranych utworów z ...
  • L'art de voyager selon les romantiques: Chateaubriand, Nerval et Słowacki 

   Sosień, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Romantyczne podróże literackie pisarzy francuskich i polskich odbywają się pod znakiem Byrona i Chateaubrianda; są próbą konfrontacji pewnej sumy wyobrażeń i stereotypów z rzeczywistością przeżytą, a więc doświadczeniem ...
  • Le caractère du voyage dans le roman de Jules Supervielle 

   Lis, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Celem artykułu jest ocena charakteru podróży w pierwszej powieści J. Supervielle’a Człowiek z pampy wydanej w 1923 r. Napisana między dwoma ważnymi zbiorami poetyckimi - Débarcadères (1922) i Gravitations (1925) - powieść ...
  • Le Jeune homme Annibal de Franz Hellens, l’aventure du mouvement 

   Pychowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Podstawę rozważań tego artykułu stanowią słowa XX-wiecznego, francuskojęzycznego pisarza belgijskiego, dotyczące jednej z jego powieści: „Być może, kiedyś odczyta się mój utwór jako nowy wzór powieści pikarejskiej czy ...
  • Le motif du voyage dans le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline 

   Matyaszewski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Już w samej strukturze Podróży do kresu nocy Céline’a daje się zauważyć szczególne znaczenie motywu podróży dla treści i przekazu filozoficznego powieści. Powrót głównego bohatera do miejsca, w którym zaczęła się jego ...
  • Le sens ou les sens du déplacement dans les romans de Flaubert 

   Falicka, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Niniejsze studium jest próbą semiotycznej analizy opisów różnego rodzaju przemieszczeń postaci w trzech powieściach Flauberta: Pani Bovary, Szkole uczuć i w Bouvard i Pécuchet. Bohaterowie tych powieści mają wyraźne ...
  • Le Voyage d'Urien, d’André Gide ou le traité de l’imaginaire 

   Milecki, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Voyage d'Urien (1893) A. Gide’a to jedno z wczesnych jego opowiadań, które tak ze względu na podjętą, a bardzo wówczas modną tematykę podróży egzotycznej (wypraw polarnych, eksploracji przestrzeni ziemskich i pozaziemskich ...
  • Le voyage dans la série SAS de G. de Villiers 

   Gourgaud, Nicole (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Podróż jest jedną z głównych kategorii powieści szpiegowskiej. Na podstawie analizy 84 tomów powieści tego gatunku, napisanych w ciągu ostatnich 20 lat przez Gerarda de Villiers, autorka artykułu pragnie wykazać, że ...
  • Le voyage dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry 

   Myszkorowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Struktura Malego Księcia oparta jest na podróży, która stanowi swoisty kontekst mający na celu, poprzez wędrówkę głównego bohatera, ukazać jego stopniowe dochodzenie do poznania samego siebie. Podróż Maiego Księcia odbywa ...
  • Le voyage en Orient de Gustave Flaubert 

   Czyba, Lucette (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Podróż Flauberta na Wschód nie miała w sobie niczego oryginalnego. W XIX w. panuje moda na Wschód, ale cele podróży bywają różne. Wydaje się, że dla Flauberta była to pielgrzymka do źródeł religii i poszukiwanie własnej ...
  • Les pérégrinations de Georges Perec 

   Soboczyński, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Georges Perec podróżnikiem? Żadne z jego dzieł nie jest prawdziwym sprawozdaniem z podróży. Les Choses, jego pierwsza powieść, której akcja umieszczona jest w Tunezji, z trudnością można by sklasyfikować w tej kategorii, ...
  • Les voyages littéraires à la découverte de l’Asie: Cendrars et Michaux 

   Rapak, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Blaise Cendrars i Henri Michaux, podróżnicy, dla których rzeczywiste podróże stały się, w inny zresztą sposób, punktem wyjścia twórczości literackiej, odbywają podróże do Azji. Choć dzieli je niemal 30 lat, ich charakter ...
  • Les voyages picaresques de Pigault-Lebrun 

   Nathan, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Artykuł poświęcony jest przeglądowi powieści Pigault-Lebruna, których większość osnuta jest wokół motywu podróży łotrzykowskiej. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem własne życie autora, bujne i awanturnicze, dostarczyło ...
  • Louis Veuillot - voyageur en Italie 

   Morawski, Kalikst (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Autor artykułu charakteryzuje na wstępie sylwetkę Ludwika Veuillot (1813-1883), polityka, dziennikarza i zażartego katolika. Odbył on w latach 1838-1878 jedenaście podróży do Włoch. Wrażenia z nich znalazły odbicie w ...
  • L’architecture, le temps et la restauration dans la culture française du debut du XIX' siècle: considérations à propos des Promenades dans Rome de Stendhal et de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo 

   Cacciavillani, Carlos Alberto (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Mimo że trudno jest mówić o cechach wspólnych tych, jakże różnych w założeniach literackich, książek, to jednak w obydwu odnajdujemy ważne uwagi na temat architektury, czasu, przeszłości i restauracji. Przede wszystkim ...
  • Pierre Loti et Gabriel Charmes au Maroc 

   Sawecka, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
   Przedmiotem analizy prezentowanego artykułu są dwa teksty, opisy podróży do Maroka, dokonane w tych samych okolicznościach (misja dyplomatyczna ministra pełnomocnego Francji), w tym samym mniej więcej czasie (1886 r. i ...