CONTENT

  1. Piękny Jubileusz Profesor Wandy Leyko
    Roman Gondko
  2. Składniki śluzu żołądkowego
    Roman Gondko, Sławomir Jerzewski, Bronisław Słomiany, Amalia Słomiany
  3. Zmiany w błonach komórkowych erytrocytów ludzi chorych na cukrzycę
    Konrad Szosland, Maria Bryszewska
  4. Biochemiczne aspekty powstawania powikłań w cukrzycy
    Konrad Szosland, Maria Bryszewska
  5. Comparative studies of paraquat in teractions with fish and bovine oxy- and deoxyhemoglobins
    Wirgiliusz Duda
  6. Studies on paraquat and gramoxone interactions with hemoglobins
    Wirgiliusz Duda, Paweł Osmulski
  7. Effect of water and ethanol radicals on the protein part of human hemoglobin. Part II. Damage to amino acids residues
    Zofia Szweda-Lewandowska
  8. Uproszczona metoda izolowania hemocyjaniny i karotenoprotein raków
    Ludwik Biały, Roman Gondko
  9. Aktywność dysmutazowa hemolimfy i hemocyjaniny raków
    Roman Gondko, Ludwik Biały, Maria Adamska
  10. A seleno enzyme, glutathione peroxidase from human placenta: Purification and some properties
    Jolanta Gromadzinska, Bronisław A. Zachara
  11. Effects of some organophosphorus in secticides on calcium, potassium and chloride effux from isolated pig lymphocytes
    Janusz Błasiak, Zofia Walter, Maria Gawrońska
  12. Wpływ subletalnych dawek promieniowania gamma na superhelikalność DNA o raz przeżywalność fibroblastów ludzkich
    Aneta Koceva-Chyła
  13. Pojedyncze pęknięcia DNA fibroblastów od osób z zespołem Downa
    Andrzej Rózga
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions