Show simple item record

dc.contributor.authorMokras-Grabowska, Justyna
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2015-11-18T11:17:41Z
dc.date.available2015-11-18T11:17:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13922
dc.description.abstractArtykuł prezentuje zagadnienia związane z turystyką aktywną. Definiuje rodzaje aktywnych form turystyki: turystykę kwalifikowaną, przygodową, ekstremalną i sportową oraz wskazuje na główne cechy, stanowiące o ich odrębności, z podkreśleniem różnic w podejściu badawczym w Polsce i za granicą. Autorka szczególne akcentuje znaczenie turystyki kwalifikowanej, jako najwyższej formy specjalizacji turystycznej. Ponadto, oprócz uporządkowania terminologii z zakresu turystyki aktywnej, celem artykułu jest wyróżnienie plenerowej aktywności sportowej jako aktywności nie wchodzącej w zakres samej turystyki. Autorka podjęła sie również próby usystematyzowania aktywności z zakresu plenerowej turystyki aktywnej z uwzględnieniem różnych typów środowiska przyrodniczego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBadania nad turystyką. Jeden cel różne podejścia.Warsztaty z Geografii Turyzmu;;6
dc.subjectturystyka aktywnapl_PL
dc.subjectturystyka kwalifikowanapl_PL
dc.subjectaktywność turystyczno-rekreacyjno-sportowapl_PL
dc.subjectturystyka przygodowapl_PL
dc.subjectturystyka ekstremalnapl_PL
dc.subjectturystyka sportowapl_PL
dc.titleRóżnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number117-129pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesADAMCZYK J., 2011, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 13, 3 (28), s. 253–259.pl_PL
dc.referencesBOŃCZAK 2013a, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49–62.pl_PL
dc.referencesBOŃCZAK B., 2013b, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 121–134.pl_PL
dc.referencesBUJDOSO Z., DAVID L., 2013, Extreme sports and other activities in tourism with special regard to the Matra Mountain, „Journal of Physical Education and Sport”, 13 (1), „Art” 7, s. 39–45.pl_PL
dc.referencesDURYDIWKA M., 2010, Definicja i zakres pojęcia „turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna)”, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 249–289.pl_PL
dc.referencesEWERT A.W., HOLLENHORST S.J., 1997, Adventure recreation and its implications for wilderness, „Science and Research”, 3, 2, s. 21–26.pl_PL
dc.referencesGIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76.pl_PL
dc.referencesKUREK W., MIKA M., PITRUS E., 2007, Formy turystyki kwalifikowanej, [w:] W. Kurek (red.) Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, s. 256–279.pl_PL
dc.referencesŁOBOŻEWICZ T., 1983, Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMERSKI J., 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyd. WSE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMERSKI J., WARECKA J., 2009, Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer, WSE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNIEZGODA A., 2013, Wpływ mody na rozwój turystyki, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 85–92.pl_PL
dc.referencesNOWACKI M., 2011, Czym jest turystyka przygodowa?, [w:] W. Siwiński, D. Mucha-Szajek (red.) Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, WSHiG, Poznań, s. 281–290.pl_PL
dc.referencesPOMFRET G., 2006, Mountaineering adventure tourists: a conceptual framework for research, „Tourism Management”, 27, s. 113–123.pl_PL
dc.referencesTOMIK R., 2013, Active sport tourism – a survey of students of tourism and recreation, „Journal of Tourism, Recreation & Sport Management”, 1, s. 13–20.pl_PL
dc.referencesWEBER K., 2001, Outdoor adventure tourism. A review of research approaches, „Annals of Tourism Research”, 28, 2, s. 360–377.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.mokras_grabowska@op.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record