Now showing items 1-1 of 1

    • Stan i perspektywy rozwoju turystyki międzynarodowej w województwie małopolskim 

      Kurek, Włodzimierz; Pawlusiński, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Województwo małopolskie od lat zalicza się do najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce. Ze względu na liczne walory turystyczne, bogate tradycje w goszczeniu turystów, a także stosunkowo dobrze rozwiniętą bazę ...