Now showing items 1-1 of 1

    • „Czas” w turystyce: „czas indywidualny” i „czas społeczny” 

      Bonneau, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Autor dokonuje przeglądu badań nad aktywnością turystyczną dochodząc do wniosku, że najlepiej specyfikę zachowań turystycznych oddają badania budżetowe czasu. Proponuje do tych analiz wykorzystać metodę Maxa Webera tzw. ...