Now showing items 1-1 of 1

    • Wartości i uczucia we współczesnych polskich reportażach 

      Bogołębska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Określenia wartości i uczuć-afektów zaczerpnięte zostały z „Retoryki” Arystotelesa oraz współczesnych podziałów uczuć. Ilustracją retoryki uczuć są wybrane polskie reportaże XX i XXI w. Uczuciami omówionymi w artykule są: ...