Repozytorium UŁ - Z Orłem Białym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki państwowej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Z Orłem Białym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki państwowej

Pokaż uproszczony rekord


dc.contributor.author Pietras, Tomasz
dc.date.accessioned 2015-10-22T07:03:20Z
dc.date.available 2015-10-22T07:03:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11089/12762
dc.description http://orzelbialy.edu.pl - witryna edukacyjna pt. Wirtualne Muzeum Orła Białego, poświęcona dziejom i symbolice polskiego herbu państwowego Orzeł Biały. Jest ona przeznaczona dla: uczniów szkół podstawowych i średnich, maturzystów, studentów, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawców i wszystkich, dla których ta tematyka i symbolika jest bliska i ważna. Na stronie znajdują się artykuły popularnonaukowe autorstwa Tomasza Pietrasa, galerie ilustracji prezentujących dzieje Orła Białego w różnych okresach historycznych oraz rozmaite materiały dydaktyczne do pobrania (scenariusz lekcji, karty pracy, prezentacja itp.). Scenariusz lekcji o tej tematyce zob.: http://orzelbialy.edu.pl/dydaktyka/ i http://platforma.historiadlapolonii.pl/; pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego pl_PL
dc.relation.ispartofseries Aleksandrów wczoraj i dziś;
dc.subject symbol pl_PL
dc.subject orzeł pl_PL
dc.subject Orzeł Biały pl_PL
dc.subject herb Polski pl_PL
dc.title Z Orłem Białym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki państwowej pl_PL
dc.type Article pl_PL
dc.page.number 8-55 pl_PL
dc.contributor.authorAffiliation Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii pl_PL
dc.references Cisek J., Orzeł i barwy narodowe u progu niepodległości (1914-1918), [w:] Rola symboli narodowych we współczesnej Polsce, pod red. J. Strzelczyk, Warszawa 2008. pl
dc.references Jaworska A., Insygnia w herbie Orzeł Biały (koniec XIII – XVIII w.), [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 73–84. pl
dc.references Jaworska A., Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003. pl
dc.references Jeziorkowski T., Początki polskiego orła wojskowego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 189–204. pl
dc.references Kiersnowski R., Symbol ptaka, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994, s. 105–116. pl
dc.references Kuczyñski S.K., Herb Królestwa Polskiego w XIV-XV wieku. Wokół genezy, treści funkcji, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994, s. 151–160. pl
dc.references Kuczyński S.K., Orzeł Biały w powstaniach narodowych i ruchach wyzwoleńczych XIX wieku, [w:] Orzeł Biały. Herb pastwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 241–256. pl
dc.references Kuczyński S.K., Treści i funkcje Orła Białego, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995, s. 33–42. pl
dc.references Kuczyński S.K., Pudłowski L., Udział archiwów państwowych w tworzeniu herbów okresu międzywojennego, „Archeion” 1987, t. LXXXII, s. 97–137. pl
dc.references Myśliński M., Awifaunistyczny pierwowzór wyobrażenia godła Królestwa Polskiego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 7–14. pl
dc.references Mrozowski P., O stylizacji Orła Białego w sztuce polskiej, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995, s. 43–53. pl
dc.references Piech Z., Symbole władzy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994, s. 117–150. pl
dc.references Piech Z., Wokół genezy Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995, s. 15–32. pl
dc.references Piech Z., Zarys dziejów i symbolika Orła Białego, [w:] Orły nasze. Orzeł Biały w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, pod red. M. Rokosza, Kraków 1996, s. 9–44. pl
dc.references Pietras T., Znak zwycięskiego orła, „Mówią wieki”, 2001, nr 9 (501), s. 6–12. pl
dc.references Pudłowski L., Z najnowszych dziejów Orła Białego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 267–295. pl
dc.references Rokosz M., Orzeł Biały w staropolskiej grafice książkowej, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 107–132. pl
dc.references Russocki S., Nad nami Orzeł Biały, [w:] Russocki S., Kuczyński S. K., Willaume J., Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, wyd. 3, Warszawa 1978, s. 17–78. pl
dc.references Znamierowski A., Elementy herbu polskiego 1295–1995, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 85–94. pl
dc.references Znamierowski A., Dudziński P., Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008. pl
dc.relation.volume 31 pl_PL

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Alex2013_Orzeł.pdf 1.586MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź