Show simple item record

dc.contributor.authorPietras, Tomasz
dc.date.accessioned2015-10-22T07:03:20Z
dc.date.available2015-10-22T07:03:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12762
dc.descriptionhttp://orzelbialy.edu.pl - witryna edukacyjna pt. Wirtualne Muzeum Orła Białego, poświęcona dziejom i symbolice polskiego herbu państwowego Orzeł Biały. Jest ona przeznaczona dla: uczniów szkół podstawowych i średnich, maturzystów, studentów, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawców i wszystkich, dla których ta tematyka i symbolika jest bliska i ważna. Na stronie znajdują się artykuły popularnonaukowe autorstwa Tomasza Pietrasa, galerie ilustracji prezentujących dzieje Orła Białego w różnych okresach historycznych oraz rozmaite materiały dydaktyczne do pobrania (scenariusz lekcji, karty pracy, prezentacja itp.). Scenariusz lekcji o tej tematyce zob.: http://orzelbialy.edu.pl/dydaktyka/ i http://platforma.historiadlapolonii.pl/;pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherTowarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAleksandrów wczoraj i dziś;
dc.subjectsymbolpl_PL
dc.subjectorzełpl_PL
dc.subjectOrzeł Białypl_PL
dc.subjectherb Polskipl_PL
dc.titleZ Orłem Białym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki państwowejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number8-55pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historiipl_PL
dc.referencesCisek J., Orzeł i barwy narodowe u progu niepodległości (1914-1918), [w:] Rola symboli narodowych we współczesnej Polsce, pod red. J. Strzelczyk, Warszawa 2008.pl
dc.referencesJaworska A., Insygnia w herbie Orzeł Biały (koniec XIII – XVIII w.), [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 73–84.pl
dc.referencesJaworska A., Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003.pl
dc.referencesJeziorkowski T., Początki polskiego orła wojskowego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 189–204.pl
dc.referencesKiersnowski R., Symbol ptaka, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994, s. 105–116.pl
dc.referencesKuczyñski S.K., Herb Królestwa Polskiego w XIV-XV wieku. Wokół genezy, treści funkcji, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994, s. 151–160.pl
dc.referencesKuczyński S.K., Orzeł Biały w powstaniach narodowych i ruchach wyzwoleńczych XIX wieku, [w:] Orzeł Biały. Herb pastwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 241–256.pl
dc.referencesKuczyński S.K., Treści i funkcje Orła Białego, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995, s. 33–42.pl
dc.referencesKuczyński S.K., Pudłowski L., Udział archiwów państwowych w tworzeniu herbów okresu międzywojennego, „Archeion” 1987, t. LXXXII, s. 97–137.pl
dc.referencesMyśliński M., Awifaunistyczny pierwowzór wyobrażenia godła Królestwa Polskiego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 7–14.pl
dc.referencesMrozowski P., O stylizacji Orła Białego w sztuce polskiej, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995, s. 43–53.pl
dc.referencesPiech Z., Symbole władzy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994, s. 117–150.pl
dc.referencesPiech Z., Wokół genezy Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1995, s. 15–32.pl
dc.referencesPiech Z., Zarys dziejów i symbolika Orła Białego, [w:] Orły nasze. Orzeł Biały w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, pod red. M. Rokosza, Kraków 1996, s. 9–44.pl
dc.referencesPietras T., Znak zwycięskiego orła, „Mówią wieki”, 2001, nr 9 (501), s. 6–12.pl
dc.referencesPudłowski L., Z najnowszych dziejów Orła Białego, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 267–295.pl
dc.referencesRokosz M., Orzeł Biały w staropolskiej grafice książkowej, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 107–132.pl
dc.referencesRussocki S., Nad nami Orzeł Biały, [w:] Russocki S., Kuczyński S. K., Willaume J., Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, wyd. 3, Warszawa 1978, s. 17–78.pl
dc.referencesZnamierowski A., Elementy herbu polskiego 1295–1995, [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 85–94.pl
dc.referencesZnamierowski A., Dudziński P., Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008.pl
dc.relation.volume31pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record