Show simple item record

dc.contributor.authorGumola, Katarzyna
dc.contributor.authorMaszorek-Szymala, Anna
dc.date.accessioned2015-10-16T07:40:37Z
dc.date.available2015-10-16T07:40:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSuggestions of preventive classes shaping everyday pro-health behaviour of youth / Propozycje zajęć profilaktycznych kształcących codzienne zachowania prozdrowotne młodzieży, [in:] Preventing exclusion from education system of socially maladjusted children and teenagers. Good practices in educational work. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej, eds. J. E. Kowalska, A. Sobczak, A. Kaźmierczak, Łódź University Press, Łódź 2015, p. 135–154 / s. 323–343.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-564-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12562
dc.descriptionSupporting child and youth development, especially the wards of socio-therapeutic and reclamation centres, is one of the aims of educational process. As can be seen from previous experiences, classes based on education through sport and its values as well as moral models connected with it play an immense role. I hope most sincerely that the lesson plans, games and plays as well as educational classes included here will become a complementation of the previous volume where the issue of social maladjustment of the young people was presented from theoretical perspective.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublished within the project “Therapy through development. Programme of developing a chain of youth centres for young people at risk of being excluded from education system”. Project co-financed by the EU funds as part of the European Social Fund.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof“Preventing exclusion from education system of socially maladjusted children and teenagers. Good practices in educational work. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej”, eds. J. E. Kowalska, A. Sobczak, A. Kaźmierczak, Łódź University Press, Łódź 2015;
dc.titleSuggestions of preventive classes shaping everyday pro-health behaviour of youthpl_PL
dc.title.alternativePropozycje zajęć profilaktycznych kształcących codzienne zachowania prozdrowotne młodzieżypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by University of Łódź, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[135]-154; [323]-343pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKatarzyna Gumola – MA, assistant at the Department of Physical and Health Education at the Faculty of Educational Sciences at the University of Łódź. A laureate of the 44th Fair Play PKOl competition, awarded in 2010 together with her team, for promoting the idea of fair play.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKatarzyna Gumola – mgr, asystent w Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Laureatka 44. konkursu Fair Play PKOl, wyróżniona w 2010 r. wraz z zespołem za promocję idei fair play.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Maszorek-Szymala – PhD, a senior lecturer at the Department of Physical and Health Education at the Faculty of Educational Sciences at the University of Łódź with broad interests concerning physical and sport activity of various social groups and promoting healthy life style. Laureate of the 44th Fair Play PKOl competition, awarded in 2010 together with her team, for promoting the idea of fair play.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Maszorek-Szymala – dr, starszy wykładowca w Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, o rozległych zainteresowaniach dotyczących aktywności fizycznej i sportowej różnych grup społecznych, problematyki profilaktyki zdrowia, promowania zdrowego stylu życia. 44. konkursu Fair Play PKOl, wyróżniona w 2010 r. wraz z zespołem za promocję idei fair play.pl_PL
dc.referencesFlorek E. (red.), Unplugged. Podręcznik dla nauczycieli. Zapobieganie uzależnieniom w szkole, Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak A. et al., Zdrowo żyć = pięknie żyć. Scenariusze profilaktyczne, Wyd. Rubikon, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz A., Środki odurzające a młodzież, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych „Wiem Wszystko”, Koszalin 2002.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E., Lorraine F., Wolska-Prylinska D., Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska J., Peleszyńska I., Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie – elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów 2006.pl_PL
dc.referencesMoneta-Malewska M., Wrześniowska J., Narkotyki: inni biorą, ty nie musisz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNiewiadomska I., Sikorska-Głodowicz M., Uzależnienia. Fakty i mity, Wyd. KUL Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesOsiatyński W., Alkoholizm, grzech czy choroba?, Iskry, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPortman R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Wyd. Jedność, Kielce 1999.pl_PL
dc.referencesRekas A., Przemoc w szkole i w rodzinie – zastosowanie mediacji. Potencjał i realia, [w:] E. Marynowicz-Hetka, F. Lorraine, D. Wolska-Prylinska, Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesTelka L. (red.), Programy profilaktyki uzależnień: z doświadczeń autorów, Wyd. Śląsk, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesWolska-Prylińska D., Profesje społeczne – kontekst instytucjonalny stosowania mediacji/podejść mediacyjnych, [w:] E. Marynowicz-Hetka, F. Lorraine, D. Wolska-Prylinska, Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesWoronowicz B. T., Alkoholizm jako choroba, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWrześniowska J., Narkotyki? Nie, dziękuję, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesZatoński W., Jak rzucić palenie, Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesZuchora K., Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referenceshttp://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/serwis/?q=node/1061 [dostęp: 16.01.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.eioba.org/files/user2775/paleniepapieros.jpeg [dostęp: 16.01.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.leczmy-alkoholizm.org/index.html [dostęp: 23.01.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.parpa.pl/Films [dostęp: 19.01.2015]pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record