Show simple item record

dc.contributor.authorKowalska, Jolanta E.
dc.date.accessioned2015-10-16T07:37:33Z
dc.date.available2015-10-16T07:37:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationIntroduction / Wstęp, [in:] Preventing exclusion from education system of socially maladjusted children and teenagers. Good practices in educational work. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej, eds. J. E. Kowalska, A. Sobczak, A. Kaźmierczak, Łódź University Press, Łódź 2015, p. 9–10 / s. 191–192.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-564-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12561
dc.descriptionSupporting child and youth development, especially the wards of socio-therapeutic and reclamation centres, is one of the aims of educational process. As can be seen from previous experiences, classes based on education through sport and its values as well as moral models connected with it play an immense role. I hope most sincerely that the lesson plans, games and plays as well as educational classes included here will become a complementation of the previous volume where the issue of social maladjustment of the young people was presented from theoretical perspective.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublished within the project “Therapy through development. Programme of developing a chain of youth centres for young people at risk of being excluded from education system”. Project co-financed by the EU funds as part of the European Social Fund.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof“Preventing exclusion from education system of socially maladjusted children and teenagers. Good practices in educational work. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej”, eds. J. E. Kowalska, A. Sobczak, A. Kaźmierczak, Łódź University Press, Łódź 2015;
dc.titleIntroductionpl_PL
dc.title.alternativeWstęppl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by University of Łódź, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[9]-10; [191]-192pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Educational Sciences, Department of Physical and Health Education, 91-408 Łódź, 46/48 Pomorska Str.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJolanta Elżbieta Kowalska – PhD, assistant at the Department of Physical and Health Education at the Faculty of Educational Sciences at the University of Łódź. A member of Fair Play Club of the Polish Olympic Committee. A laureate of the Fair Play Prize of PKOl for promoting the fair play idea. Author and coordinator of a project: “I’m fair” – a government leader in the programme limiting crime and anti-social behaviour „It’s safer together”, nominated in 2012 for the European Crime Prevention Award (ECPA) and Conferences of Good Practices of the European Crime Prevention Network (EUCPN) “Sport, learning and art in preventing crime among children and teenagers”. Her scientific interests include primarily education in civilised reception of a sports event, and preventing anti-social behaviour through sport, promoting Olympic values and fair play principle.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJolanta Elżbieta Kowalska – dr, adiunkt w Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Laureatka nagrody Fair Play PKOl za promocję idei fair play. Autorka i koordynatorka projektu „Jestem fair” – lidera rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w 2012 r. nominowanego do Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej (ECPA) oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim edukację do kulturalnego odbioru widowiska sportowego i przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym poprzez sport, propagowanie wartości olimpijskich i zasady fair play.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record