Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska, Marta
dc.date.accessioned2015-10-07T09:41:43Z
dc.date.available2015-10-07T09:41:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12210
dc.description.abstractEnergia geotermalna zgromadzona jest w wodach termalnych, gruntowych oraz w samym górotworze. Jednym ze sposobów jej wykorzystania jest eksploatacja z przypowierzchniowych partii skorupy ziemskiej rozproszonego, niskotemperaturowego ciepła zawartego w gruncie, wodach i płytko połozonych partiach górotworu, odzyskiwanego za pomocą instalacji gruntowych pomp ciepła GPC. Tytułowe warunki geologiczne w odniesieniu do instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła GWC, odnoszą się przede wszystkim do rodzaju gruntów i skał, jakie napotkać można podczas wierceń oraz stopnia ich zawodnienia (co jest ściśle związane z parametrami termicznymi osadów). To one bowiem, wraz z parametrami technologicznymi instalacji (rodzajem wymiennika, materiałem z jakiego jest wykonany, materiałem wypełniający, grubością ścianek sondy itp.) oraz parametrami eksploatacyjnymi w największym stopniu decydują o ilości ciepła możliwej do uzyskania z podłoża za pomocą pionowych GWC w danej lokalizacji. Szeroko stosowanym rozwiązaniem w instalacjach gruntowych pomp ciepła są pionowe gruntowe wymienniki ciepła (sondy pionowe) wykorzystujące jako źródło ciepła płytkie partie skorupy ziemskiej za pomocą instalacji wykonanej w otworach wiertniczych. Instalacja pobierająca ciepło (tzw."dolne źródło) wykonana jest pod postacią wymiennika, najczęściej U-rurek z PE (polietylenu) wypełnionego czynnikiem termodynamicznym, odbierającym rozproszone niskotemperaturowe ciepło gruntu i/lub wód podziemnych, umieszczonych w pionowym odwiercie.Ilość ciepła możliwa do uzyskania z górotworu za pomocą pionowych gruntowych wymienników ciepła oprócz uwarunkowań technologicznych, zależy ściśle od lokalnych warunków geologicznych. Stąd jednym z podstawowych kroków podczas planowania instalacji geotermalnych pomp ciepła jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w podłożu. Informacje dotyczące warunków geologicznych, głębokości do wody podziemnej, głębokości zalegania skał litych, charakteru i rodzaju skał (ich właściwości hydraulicznych i termicznych), przewodności cieplnej oraz właściwości gruntów, w planowanym miejscu inwestycji są kluczem do właściwego doboru rodzaju instalacji i podstawą przy wymiarowaniu sondy gruntowej. Skomplikowane warunki geologiczne w podłożu Łodzi oraz różnorodność cech litologicznych wskazują na potrzebę szczegółowego opracowania dotyczącego warunków poboru energii niskiej entalpii przez pionowe gruntowe wymienniki ciepła.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectbudowa geologiczna Łodzipl_PL
dc.subjectgeotermia niskotemperaturowapl_PL
dc.subjectpionowe gruntowe wymienniki ciepłapl_PL
dc.subjectenergia geotermalna niskiej entalpiipl_PL
dc.titleZnaczenie warunków geologicznych dla możliwości poboru energii niskiej entalpii przez pionowe gruntowe wymienniki ciepła (na obszarze Łodzi)pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMarta Wiśniewskapl_PL
dc.page.number1-161pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geomorfologii i Paleogeografiipl_PL
dc.dissertation.directorForysiak, Jacek
dc.dissertation.directorWojciechowski, Marek
dc.dissertation.reviewerKępińska, Beata
dc.dissertation.reviewerLefik, Marek
dc.date.defence2015-12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record