Show simple item record

dc.contributor.authorMalaczewski, Maciej
dc.date.accessioned2015-10-05T09:43:23Z
dc.date.available2015-10-05T09:43:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationM. Malaczewski, Prace zespołowe na przedmiotach ilościowych w świetle własnych doświadczeń i opinii studentów, [w:] Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, red. P. Wdowiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 115-128.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-846-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12134
dc.description.abstractPrace grupowe stanowią jeden z możliwych sposobów przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu na studiach metod ilościowych. Metoda ta jednak nie jest zbyt często wybierana w świetle tradycyjnego problemu podziału pracy oraz trudności w sprawiedliwym wyznaczeniu i zróżnicowaniu ocen. Autor, prowadząc kurs na jednym z kierunków ilościowych, zaproponował formułę projektów zespołowych na dwóch kolejnych rocznikach. Następnie, po odbyciu kursu, studenci wypełniali anonimową ankietę, której pytania obejmowały wszystkie aspekty proponowanego schematu zaliczenia. Artykuł zawiera omówienie owego schematu oraz dyskusję wyników ankiety i opinii studentów.pl_PL
dc.description.abstractGroup work is one of the possible ideas for conducting a quantitative course on a college level. However, this method is not very often chosen in the light of the traditional problems and difficulties in assessment of individual workload. Author, leading a course on one of the quantitative study programs, proposed specific scheme for team projects in two consecutive years. Then, after completing the course, the students filled an anonymous questionnaire, which included questions on all aspects of the proposed scheme of assessment. The paper provides an overview of this scheme, and the discussion of the survey results and the opinion of students.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych”, red. P. Wdowiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.subjectprace zespołowepl_PL
dc.subjectdydaktyka na kierunkach ilościowychpl_PL
dc.subjectekonometriapl_PL
dc.subjectgroup workpl_PL
dc.subjectteaching on quantitative coursespl_PL
dc.subjecteconometricspl_PL
dc.titlePrace zespołowe na przedmiotach ilościowych w świetle własnych doświadczeń i opinii studentówpl_PL
dc.title.alternativeGroup Work on Quantitative Courses in the Light of Own Experiences and Student’s Opinionspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[115]-128pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-847-9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record