Now showing items 1-1 of 1

    • Ein gefallene Lyrikerin? 

      Honsza, Norbert (Uniwersytet Łódzki, 1984)
      W ślad za glosami prasy zachodnioniemieckiej (rap. Marcel Reich-Ranicki na lamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung") autor artykułu sygnalizuje pewne wątpliwości co do okoliczności śmierci Ingeborg Bachmann. Subtelnej ...