Now showing items 1-1 of 1

    • Die Welt einer Frau 

      Koczy, Karol (Uniwersytet Łódzki, 1984)
      W artykule starano się ukazać narratorkę i jej świat w jedynej ukończonej powieści Ingeborg Bachmann Malina (1971). Przytaczając różne oceny i stanowiska co do wartości tego utworu — zarówno krytyków polskich, jak i ...