Now showing items 1-1 of 1

    • Ingeborg Bachmanns Werk im Lichte der akademischen Forschung 

      Jakubowicz-Pisarek, Marta (Uniwersytet Łódzki, 1984)
      Artykuł jest próbą syntetycznego ujęcia treści i zawartości poznawczej literatury naukowej zajmującej się twórczością Ingeborg Bachmann. Celem tej pracy jest nie tyle rozrachunek z ogólnym i założeniami metod stosowanych ...