Now showing items 126-130 of 130

  • Zagrożone gatunki roślin naczyniowych Kutna 

   Warcholińska, Urszula; Gmerek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   In this article a list and characterization of endangered species of vascular plants, found in the area of Kutno in 1992-1994, has been presented. The research was carried out using a cartogram method.
  • Zastosowanie woltametrii w badaniach neurofizjologicznych 

   Wieczorek, Marek; Palamarchouk, Vitaly S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Stosowana w badaniach neurofizjologicznych woltametria wywodzi się bezpośrednio z analitycznych metod elektrochemicznych i jest zbliżona do polarografii. Metoda ta, w odróżnieniu od chromatografii czy mikrodializy ...
  • Zmiany ekspresji potencjałozależnych kanałów K+ w neuronach 

   Szulczyk, Bartłomiej; Szulczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Potencjałozależne prądy jonow e K+ m ają decydujący wpływ na aktywność neuronów. Prądy te można podzielić na szybko inaktywujące (typu IA) oraz na wolno inaktywujące (typu IK). Właściwości kanałów K+ często zm ieniają ...
  • Zmiany fauny motyli dziennych' (Lepidoptera: Papilionoidea i Hesperioidea) środkowego dorzecza Pilicy 

   Śliwiński, Zygmunt (2002)
   Results of 43 years investigations of butterfly of the river-basin Pilica were presented, in total 102 species were found 5 of them: Helroplerus morpheus (Pall.), Chazara briseis (L.), Minois dryas (Scop.), Pararge achine ...
  • Zmiany hipokampalnego rytmu theta po inaktywacji brzusznego pola nakrywkowego (VTA) u szczura w narkozie uretanowej 

   Orzeł-Gryglewska, Jolanta; Jurkowlaniec, Edyta; Trojniar, Weronika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Brzuszne pole nakrywkowe śródmózgowia (VTA), kluczowa struktura układu mezolimbicznego jest anatomicznie powiązana z formacją hipokampa. Stwierdzono również zaangażowanie tej okolicy w regulację korowej i hipokampalnej ...