Now showing items 1-1 of 1

    • Aspekty księgowe i podatkowe inicjowania umów leasingu 

      Turzyński, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
      Rozdział poświęcony jest aspektom księgowym i podatkowym nakładów ponoszonych w związku z rozpoczęciem umów leasingu. Autor stwierdza, że odmienne podejście podatkowe i księgowe może skutkować ryzykiem podatkowym ...