Now showing items 1-4 of 4

  • Aspekty księgowe i podatkowe inicjowania umów leasingu 

   Turzyński, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Rozdział poświęcony jest aspektom księgowym i podatkowym nakładów ponoszonych w związku z rozpoczęciem umów leasingu. Autor stwierdza, że odmienne podejście podatkowe i księgowe może skutkować ryzykiem podatkowym ...
  • Czy wynik całościowy jest potrzebny rynkowi kapitałowemu? 

   Wójtowicz, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Celem rozdziału było udzielenie odpowiedzi na pytanie o uzasadnienie oraz konsekwencje dla rynku kapitałowego zmian w zakresie ujawniania wyniku finansowego zawartych w MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, wchodzących ...
  • Podstawy rachunkowości 

   Gad, Jacek; Walińska, Ewa (Uniwersytet Łódzki, Wydział ZarządzaniaKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015)
   Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych informacji na temat systemu informacyjnego rachunkowości. Po jego lekturze Czytelnik będzie potrafił zidentyfikować i wyjaśnić istotę ekonomiczną takich ...
  • Rachunkowość finansowa 

   Gad, Jacek; Stępień-Andrzejewska, Joanna; Walińska, Ewa (Uniwersytet Łódzki, Wydział ZarządzaniaKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015)
   Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych informacji na temat wybranych obszarów rachunkowości finansowej. Po jego lekturze Czytelnik będzie potrafił wskazać elementy sprawozdania finansowego oraz ...