Now showing items 1-1 of 1

    • Wypalenie zawodowe a umiejętność zarządzania stresem, czasem i sobą 

      Zimnowłocka-Łozyk, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
      Artykuł opisuje problem zespołu wypalenia i sposobów jego zapobiegania. Jest próbą przedstawienia definicji tego zjawiska, jego przyczyn i najczęstszych objawów. Odnaleźć można wieloczynnikowość, wielopoziomowość zespołu ...