Now showing items 1-1 of 1

    • Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego 

      Mikołajczyk, Dariusz (2016)
      W związku z coraz częściej występującymi na obszarze Polski katastrofami naturalnymi konieczne jest wprowadzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego. Dysertacja akcentuje najistotniejsze aspekty związane ...