Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym 

  Rudolf, Wawrzyniec (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The monograph is devoted to building inter-organizational relations by local self-governments in the area of their marketing activities, focused on attracting mobile development resources from the markets of: investors, ...
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami w sektorze ekologicznej żywności 

  Raźniewska, Marta (2020)
  Następstwem ewolucji podejścia do zakupów i zaopatrzenia, jednego z filarów zarządzania łańcuchami dostaw na rynku B2B, jest zarządzanie relacjami z dostawcami (ang. Supplier Relationship Management, SRM), będące przedmiotem ...
 • Programmatic buying a efektywność reklamy internetowej w Polsce 

  Sarna, Nikodem (2020)
  Obszarem badawczym niniejszej rozprawy był wpływ nowych technologii na marketing, jej przedmiot zaś stanowił technologia programmatic buying. Celem pracy była ocena wpływu wykorzystania tej technologii na efektywność ...
 • Uszyte z klasą. Przemysł odzieżowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych 

  Rudnicka, Agata; Koszewska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
 • Kapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznego 

  Grzesiak, Lena (2020)
  Głównym celem pracy jest identyfikacja czynników skuteczności audytu wewnętrznego związanych z kapitałem ludzkim. Dla opracowania rozdziałów teoretycznych zastosowano systematyczny przegląd literatury (polskiej i zagranicznej). ...
 • Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami na rynku B2B 

  Sosnowski, Piotr (2019)
  Ewaluacja środowiskowa dostawców stanowi zbiór działań, które mają na celu ocenę działalności, możliwości i skuteczności dostawców w zakresie ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko. W ramach działań na rzecz ...
 • Myślenie projektowe a projektowanie organizacji 

  Skowroński, Dominik (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018-11)
 • Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym 

  Wodecka-Hyjek, Angelika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  This chapter presents the key issues for transforming public sector organization to learning organization in the perspective of the key factors, which include: the ability of the organization to make changes, the creation ...
 • Model współpracy narzędziem kreowania przewagi kooperacyjnej w usługach publicznych i społecznych 

  Szymankiewicz, Maria Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  When searching for effective methods and tools to accomplish the goals and objectives, non-governmental, social organisations – in the so-called third sector – make an attempt to collaborate with public administration ...
 • Wybrane elementy różnych koncepcji patologii organizacji 

  Kaczmarek, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The given definition of the organizations’ pathology identifies it as a relatively permanent disability of organization, which results in the waste exceeding the limits of social tolerance. Pathologies are therefore for ...
 • Restrukturyzacja firm wchodzących na rynki zagraniczne 

  Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The chapter, based on literature review and own research study, includes selected issues related to the restructuring of companies in relation to their entering foreign markets. Firstly, the objective and the scope of the ...
 • Metodyczne aspekty zwinnego zarządzania rozwojem startupu 

  Ziębicki, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  In the chapter, the methodological aspects of agile approach to managing the development of startups is described. This approach is an alternative to the traditional waterfall model of project management. Currently, it is ...
 • Metody normatywów elementarnych w redukcji czasów przezbrojeń 

  Walczak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The problem of the application of predetermined time systems in the reduction of changeover time is presented. Firstly, SMED method is described. Next, the medium batch production is indicated, as the optimal area of ...
 • Perspektywa fenomenologiczna w instrumentarium badawczym nauk o zarządzaniu 

  Michalak, Joanna Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Phenomenological reflection aims at understanding the phenomenon of the human being in its real environment. As such phenomenology legitimates the use of quantitative research techniques by being sensitive to the nature ...
 • Granice stosowania action research w naukach o zarządzaniu 

  Ćwiklicki, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The aim of the chapter is to identify action research limitations in organization studies. Secondary data analysis is the research method applied in the study. Firstly, differences in terminology related to action research ...
 • Analiza sieci społecznych jako metoda badania kultury organizacyjnej 

  Bieńkowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Due to the intensive changes in the business environment, elements of an organization, including the organizational culture, are transformed. This implies the need to investigate new research methods in management, including ...
 • Ryzyko w zarządzaniu projektami 

  Andrzejewski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Risk and uncertainty are inherent aspects of each project. Effective project planning should include unforeseen circumstances, problems and changes. The risk in the project arises mainly from the inability to eliminate the ...
 • Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy 

  WINKLER, Renata; Bednarska-Wnuk, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The considerations focused on the need to study the environment of flexible workers were the starting point for this chapter. Due to the multiplicity of areas that constitute that environment the study is limited to job ...
 • Coaching – zastosowanie w zarządzaniu i jego ewaluacja 

  Podkówka-Wawrzonek, Małgorzata; Brodzińska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  In this chapter a coaching process is explained along with the differences between coaching, mentoring and consulting. The chapter describes a coaching session and enumerates tools that a coach can use when conducting the ...
 • Budowanie więzi interpersonalnych w organizacji – podejście narracyjne 

  Malarski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Building interpersonal relationship in organization requires a lot of effort and great managers’ skills. The relatively simple methods used in management practice can and should be enforces with more advanced solution. One ...

View more