Show simple item record

dc.contributor.authorKurek, Włodzimierz
dc.contributor.authorPawlusiński, Robert
dc.date.accessioned2015-09-04T06:55:00Z
dc.date.available2015-09-04T06:55:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11675
dc.description.abstractWojewództwo małopolskie od lat zalicza się do najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce. Ze względu na liczne walory turystyczne, bogate tradycje w goszczeniu turystów, a także stosunkowo dobrze rozwiniętą bazę turystyczną, województwo małopolskie staje się w ostatnich latach celem coraz liczniejszych przyjazdów turystów zagranicznych. Znaczącą dynamikę wzrostu zagranicznej turystyki przyjazdowej obserwuje się zarówno w samym Krakowie, jak i na obszarach górskich. Celem artykułu jest próba przedstawienia stanu rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do województwa małopolskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1-2
dc.subjectturystyka międzynarodowapl_PL
dc.subjectwojewództwo małopolskiepl_PL
dc.subjectturystyka w Małopolscepl_PL
dc.titleStan i perspektywy rozwoju turystyki międzynarodowej w województwie małopolskimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.page.number51-57pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowejpl_PL
dc.referencesBadanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim 2008. Raport końcowy, 2008, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBadanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim. Raport końcowy, 2007, Ipsos, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBadanie ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Skrót raportu koń- cowego, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesBARTOSZEWICZ W., SKALSKA T., 2008, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2007 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGAŚ M., KIDON E, ROTTER K., 2000–2001, Województwo małopolskie – turystyka, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. XXXI–XXXII, s. 179–206.pl_PL
dc.referencesJACKOWSKI A., SOŁJAN I, b.d., Łagiewniki jako ośrodek pielgrzymkowy – artykuł zamieszczony na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej; http://diecezja.pl/(data pobrania 15 stycznia 2009 r.).pl_PL
dc.referencesKierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008 –2013, 2008, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKUREK W., FARACIK R., 2008, Wybrane problemy rozwoju turystyki w Krakowie u progu XXI w., Turyzm, t. 1, z. 1, s. 65–82.pl_PL
dc.referencesKUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesMRÓZ F., 2007, „Tu w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło…”. Pielgrzymowanie i turystyka religijna do miasta rodzinnego Karola Wojtyły, Peregrinus Cracoviensis, z. 18, s. 77–98.pl_PL
dc.referencesPAWLUSIŃSKI R., 2007, Wydarzenia kulturalne a rozwój turystyki w Krakowie, [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Wyd. WSTiH w Łodzi, Łódź, s. 219–236.pl_PL
dc.referencesRuch turystyczny w Krakowie w 2007 r. Raport z badań, 2007, Ipsos, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurystyka w województwie małopolskim w 2007 r., 2008, Informacje i Opracowania Statystyczne, US w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailw.kurek@interia.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailr.pawlusinski@geo.uj.edu.plpl_PL
dc.relation.volume19pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record