Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2015-09-04T06:54:14Z
dc.date.available2015-09-04T06:54:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11674
dc.description.abstractAutor nawiązuje w pracy do wcześniej opublikowanych koncepcji przestrzeni turystycznej i konfrontuje to pojęcie z definicją przestrzeni miejskiej przypominając, że obie te przestrzenie są podprzestrzeniami ogólnej przestrzeni geograficznej. Stwierdzając, że każda z tych podprzestrzeni została wyróżniona w oparciu o inne kryteria autor uważa, że w ramach przestrzeni miejskiej może rozwijać się funkcja turystyczna, która kreuje przestrzeń turystyczną. Dalsza część pracy koncentruje się na uściśleniu pojęcia „miejska przestrzeń eksploracji turystycznej”, którą autor rozumie jako indywidualną przestrzeń odkrywania i poznawania miasta. W zakoń- czeniu zaprezentowano trzy studia przypadku miejskiej przestrzeni eksploracji turystycznej w Łodzi. Są to: przestrzeń fortuny rodu Bidermannów, przestrzeń podwórek ulicy Piotrkowskiej i przestrzeń eksploracji turystycznej na obszarze Zielonego Kręgu Tradycji i Kultury.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1-2
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectmiejska przestrzeń eksploracji turystycznejpl_PL
dc.titleMiejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.page.number59-65pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesDZIEWOŃSKI K., 1956, Geografia osadnictwa i zaludnienia. Dorobek, podstawy teoretyczne i problemy badawcze, Przegląd Geograficzny, t. 28, z.4, s. 721–764.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 155–197.pl_PL
dc.referencesKRONENBERG M., 2006, Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzi, Turyzm, t. 16, z.1, s. 21–32.pl_PL
dc.referencesKUŹKO W., 2000, Bidermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730–1945, Wydawnictwo „Literatura”, Łódź, ss. 175.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, t. 5, z. 2, s. 87– 103pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [w:] Geografia, człowiek, gospodarka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagielloń- skiego, Kraków, s. 55–65.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, t. 9, z. 1, s. 51–73.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2008a, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, Turyzm, t. 18, z. 1, s. 27–38.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2008b, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 187–233.pl_PL
dc.referencesMACHUDERA J., 2007, Fortuna fabrykanckiego rodu Bidermannów jako element produktu turystycznego Łodzi, mps pracy magisterskiej wykonanej w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMIKA M., 2007, Turystyka miejska, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 319–328.pl_PL
dc.referencesORZECHOWSKA J., 2008, Walory turystyczne łódzkich podwórek przy ulicy Piotrkowskiej, mps pracy magisterskiej wykonanej w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPRUSINOWSKI P., 2008, Szlak pieszy i przewodnik turystyczny po „Zielonym Kręgu Tradycji i Kultury” jako element produktu turystycznego Łodzi, mps pracy magisterskiej wykonanej w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPUŚ W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii), Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, ss. 150.pl_PL
dc.referencesŻEBROWSKA A., 1996, Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodników, mps pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.pl_PL
dc.relation.volume19pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record