Now showing items 1-1 of 1

    • Polityka dywidend w warunkach polskiego rynku kapitałowego 

      Bogołębska, Justyna (2016)
      Istotą problemu zawartego w tytule pracy jest omówienie polityki dywidend w polskich spółkach kapitałowych. Polityka dywidend dotyczy kwestii wy-płaty zysków osiąganych w ciągu roku przez firmę dla swoim akcjonariuszom. ...