Now showing items 1-1 of 1

    • Orientacja rynkowa polskich uczelni publicznych 

      Drynia, Olga (2015-10)
      Na przestrzeni ostatnich lat zachodzą istotne zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie, oprócz realizowania podstawowych zadań: świadczenia usług edukacyjnych i prowadzenia badań naukowych, oddziałują na ...