Now showing items 1-10 of 1

  aktywa (1)
  aktywa netto (1)
  bilans (1)
  kapitał własny (1)
  koszty (1)
  operacja gospodarcza (1)
  przychody (1)
  rachunek zysków i strat (1)
  sprawozdania finansowe (1)
  system rachunkowości (1)