Now showing items 1-6 of 1

  działalność operacyjna (1)
  informacje prospektywne (1)
  operacyjne aktywa trwałe (1)
  sprawozdawczość finansowa (1)
  utrata wartości (1)
  wycena bilansowa (1)