Now showing items 1-1 of 1

    • Podstawy zarządzania 

      Czapla, Tomasz; Glinkowska, Beata (Uniwersytet Łódzki, Wydział ZarządzaniaKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015)
      Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie bazowych informacji na temat podstaw zarządzania skoncentrowanych wokół następujących obszarów tematycznych: formułowanie celów organizacyjnych, misja i wizja, podejmowanie ...