Now showing items 1-1 of 1

    • Skutki stresu zawodowego 

      Molek-Winiarska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
      Zgodnie z badaniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 35% polskich pracowników odczuwa stres w pracy. Zgodnie z definicją jest to stan psychiczny, w którym subiektywnie oceniane zasoby pracownika nie ...