Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ ceny ropy naftowej na eksport usług transportowych w Europie 

      Kozłowski, Remigiusz; Gajewski, Radosław; Pilichowska, Klaudia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Artykuł przedstawia charakterystykę rynku usług transportowych w Europie. Celem artykułu jest analiza wpływu cen ropy naftowej na eksport usług transportowych. Zawarto w nim charakterystyki zmian tych cen oraz największych ...