Repozytorium UŁ - Międzypokoleniowy przekaz kulturowy w rodzinach wiejskich województwa podlaskiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Międzypokoleniowy przekaz kulturowy w rodzinach wiejskich województwa podlaskiego

Pokaż pełny rekordTytuł: Międzypokoleniowy przekaz kulturowy w rodzinach wiejskich województwa podlaskiego
Autor: Borowik, Joanna
Streszczenie: Celem artykułu jest określenie roli jaką odgrywają osoby starsze w międzypokoleniowym przekazie kulturowym. Zostanie w nim zaprezentowane zagadnienie kulturotwórczej roli rodziny we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji najstarszego pokolenia z wnukami. Natomiast w wynikach badań zostaną przedstawione dane na temat przekazu kulturowego, dokonującego się między pokoleniami w środowiskach wiejskich województwa podlaskiego. Prezentowane wyniki dotyczą badań przeprowadzonych w latach 1999–2001 i 2007–2009, które były realizowane na terenie województwa podlaskiego w trzech gminach zróżnicowanych pod względem etnicznym: gminie Narew, Dziadkowice i Puńsk. Przeprowadzone badania miały charakter badań ilościowych i jakościowych i realizowane były metodą sondażu diagnostycznego oraz wywiadu niestandaryzowanego. Międzypokoleniowy przekaz kulturowy, stanowiący temat niniejszego artykułu, był jednym z ważnych – z punktu widzenia – pedagogicznego zagadnień dotyczących relacji osób starszych z młodszymi członkami rodziny, roli wychowawczej jaką odgrywają oni w ich życiu, a także wpływu na podejmowane przez nich decyzje.
URI: http://hdl.handle.net/11089/11218
Data: 2014

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Książka 2 - (8).pdf 274.5KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź