Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2015-07-27T09:16:40Z
dc.date.available2015-07-27T09:16:40Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Wprowadzenie, [w:] P. Szukalski (red.), 24. Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. UŁ, Łódź 2014, 7-11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-439-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11199
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectpodwójne starzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectbadania gerontologicznepl_PL
dc.subjectsolidarność międzypokoleniowapl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.titleWprowadzeniepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number7-11pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBinstock R. H. (2010), From compassionate ageism to intergenerational conflict?, “The Gerontologist”, vol. 50, no 5, 574−585pl_PL
dc.referencesGrotowska‑Leder J. (red.) (2008), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesIndulski J. A., Kowaleski J. T. (1998), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno‑demograficzny, OW IMP, Łódźpl_PL
dc.referencesKałuża D., Szukalski P. (red.) (2010), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesKałuża D., Szukalski P. (red.) (2010), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesKałuża D., Szukalski P. (red.) (2013), Pomyślne starzenie się — uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 297, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKałuża D., Szukalski P. (red.) (2013), Starzenie sie ludności — między demografią a polityką społeczną, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 291, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T (red.) (2006), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T. (red.) (2011), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2000), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno‑demograficzny II, OW IMP, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2002), Proces starzenia się ludności Polski. Potrzeby i wyzwania, Wyd. Biblioteka, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2008), Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu, Zakład Demografii UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2008), Starzenie się ludności Polski — między demografią a gerontologią społeczną, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3555pl_PL
dc.referencesKryńska E., Szukalski P. (2013), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (współred. E. Kryńska), Uniwersytet Łódzki, Łódź, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509pl_PL
dc.referencesSzatur‑Jaworska B., Szukalski P. (red.) (2014), Aktywne starzenie się — Przeciwdziałanie barierom, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (red.) (2008), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, ISP, Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski P. (red.) (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2004), Osoby bardzo stare w Polsce i w krajach Unii Europejskiej — przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ”, nr 142, http:// dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3573pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2005), Następcy Matuzalema, „Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ”, nr 150, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3574pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2010), Co łączy pokolenia? Relacje międzypokoleniowe z perspektywy polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 10, 7−12pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2012), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesUrbaniak B. (2008), Pracownicy po 45. roku życia wobec barier na rynku pracy, DW Elipsa, Warszawapl_PL
dc.referencesUrbaniak B. E., Wiktorowicz J. (red.) (2011), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004−2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź, http:// dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3569pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska