Now showing items 1-1 of 1

    • Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych 

      Kowalski, Patryk (2018)
      Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych. Za najważniejsze dwa cele pracy można uznać przedstawienie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych jako konstytucyjnej wolności ...