Now showing items 1-1 of 1

    • Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną 

      Węgierski, Maciej (2017)
      Z uwagi na powszechność nowoczesnych sposobów komunikacji oraz wykorzystanie globalnej sieci w życiu codziennym również do prowadzenia działalności gospodarczej konieczne stało się przeprowadzenie gruntownej analizy procedury ...