Now showing items 1-1 of 1

    • Prawne aspekty profillaktycznych badań lekarskich 

      Sikorska, Anna (2018)
      Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej jest zagadnienie dotyczące aspektów prawnych pracowniczych badań profilaktycznych w polskim prawie pracy. Podstawowym celem pracy jest analiza i ocena polskich regulacji prawnych ...