Now showing items 1-1 of 1

    • Przedawnienie w prawie podatkowym 

      Gorąca-Paczuska, Jolanta (2018-03-04)
      Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza instytucji przedawnienia w prawie podatkowym, mająca na celu wskazanie kierunków reform w zakresie uregulowań prawnych dotyczących tej instytucji. Obecnie obowiązujący model ...