Przeglądaj według

 

Seria Collectanea Philologica ukazała się po raz pierwszy w roku 1995 staraniem prof. Ignacego R. Danki. Status periodyku naukowego otrzymała wraz z powołaniem na redaktora naukowego Collectanea prof. Jadwigi Czerwińskiej decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 26 kwietnia 2002 r. Od tego momentu pismo zaczęło się ukazywać regularnie jako rocznik naukowy. Posiada ono międzynarodowy skład Rady Redakcyjnej, do którego wchodzą, obok redaktor naczelnej, prof. dr hab. Jadwigi Czerwińskiej, reprezentującej Uniwersytet Łódzki, uczeni będący przedstawicielami uczelni polskich i europejskich.

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom. Przedstawiane w Collectanea Philologica prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, że wiele spośród zamieszczanych artykułów napisana jest w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Collectanea Philologica
dostępna jest również dla uczonych i szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zajmujących się antykiem z racji prowadzonych przez siebie badań naukowych, jak i do szerokiego kręgu zainteresowanych literaturą i kulturą antyczną.

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z 2015 r. artykuły publikowane w czasopiśmie "Collectanea Philologica" są oceniane na 8 punktów.

REDAKCJA COLLECTANEA PHILOLOGICA
Kolegium Redakcyjne (Editorial Board)
Redaktor naczelna Prof. Jadwiga Czerwińska
Zastępca Redaktora Naczelnego Prof. Joanna Sowa
Zastępca Redaktora Naczelnego Prof. Richard Buxton
Redaktor tematyczny Prof. Joanna Sowa
Redaktor tematyczny dr Katarzyna Chiżyńska
Redaktor językowy dr Małgorzata Budzowska
Sekretarz redakcji dr Małgorzata Budzowska

Kontakt:
Katedra Filologii Klasycznej UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.(48) 42 66 55 374
collectanea@op.pl
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/collectanea-philologica/

Rada Redakcyjna (International Advisory Board)

Przewodniczący:
Prof. Orazio Antonio Bologna, Universita Ponitificia Salesiana di Roma
Członkowie:
Prof. Vittorio Ferraro, Università Roma Tre
Prof. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
Prof. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. András Kárpáti, University of Pécs, Budapest
Prof. Fiona Macintosh, University of Oxford
Prof. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Prof. Krzysztof Narecki, Katolicki Uniwersyt Lubelski
Prof. Jean-Paul Pittion, Université Fr. Rabelais, Tours
Prof. Paolo Poccetti, Università Tor Vergata di Roma
Prof. Mauro Pisini, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Roberto Spataro, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 1733-0319
e-ISSN: 2353-0901

Nowości

Numer specjalny - Collectanea Philologica - 2016

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Podsłuchać tajemnicę poety… Ajschylos i reminiscencje ajschylejskie w twórczości Jana Kasprowicza 

  Bibik, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Jan Kasprowicz, lived in 1860–1926, whose fame and glory is nowadays in the shadow, in his time was considered one of the greatest and most important Polish poets and authors. He was a diligent translator, who made Polish ...
 • Classical Myths and American Abstract Expressionism: The Case of William Baziotes 

  Aguirre, Mercedes (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Abstract Expressionism can be seen as a valid expression of the crisis of ‘Modern Man’ and, as a result, it assumed a central role in the cultural debate of its time. Within this crisis can be situated a new form of ...
 • Za głosem Penelopy 

  Bibik, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Following the voice of Penelope is the review of a play based on one of the Homer’s greatest epic poem – Odyssey, staged by Ondrej Spišák in the Warsaw puppet theatre „Teatr Lalka”. This artistically beautiful, full of ...
 • L’Inde dans la mise en scène des chefs-d’oeuvre européens d’Ariane Mnouchkine 

  Hasiuk, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The text discusses influences and oriental inspirations, mainly Indian and Japanese, present in the staging of Shakespeare’s plays (Richard II, Henry IV, Part I and Twelfth Night), Euripides (Iphigenia at Aulis) i Aeschylus ...
 • The Political Involvement of Myth in Its Stage Adaptations 

  Budzowska, Małgorzata; Czerwińska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Ancient myths from the Mediterranean Culture often become a language used to express current social and political anxieties. In the contemporary theatre ancient myths are deconstructed and subverted according to the ...
 • La poesia di Giovanni Pietro Arrivabene 

  Bologna, Orazio Antonio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  With this brief study, first the author deals with the poetry by Giovanni Pietro Arrivabene. In fact, for the first time he has published a long Latin poem of the poet preserved in a single manuscript in Pienza, in the ...
 • La consolazione di Dio nelle prove del ministero exempla in 2 Cor. 1, 3–11 

  Iacoviello, Gildo (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  In the following article we have tried to analyze the consolation of God in the Pauline ministry tests. The reason that prompted me to address the topic of consolation of God, finds its explanation in the fact that too ...
 • Scholia – problem przekładu 

  Czerwińska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Scholia represent the literary genre that belongs to the scientific literature. Being commentaries to other literary texts, scholia constitute an important source of knowledge about ancient culture. They can provide ...
 • Myths of Ancient Greece and Rome in didactics 

  Głogowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Der Artikel wirft die Frage auf, wie es möglich ist, eine breite Palette von Informationen über die Mythen und Legenden der Griechen und Römer während der Lateinunterricht zu presentieren. Als ein Beispiel dafür wird die ...
 • Roman law in Tv series ‘Rome’ 

  Garczewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  ‘Gibt es also ein anderes Recht?’ – so bezieht sich Gaius Iulius Caesar (gespielt von Ciaran Hinds) in einer Fernsehserie ‘Rom’ auf das römische Recht. ‘Rom’ (2005–2007) ist ein Kostümfilm, der in der Zeit vom Untergang ...
 • Carthage Imagined. From Giovanni Pastrone’s Cabiria (1914) to Game of Thrones (2012) 

  Gorzelany, Dorota; Matusiak, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The purpose of this paper is to present the historiophotic image of Carthage and Carthaginians and also to demonstrate what made-up stories take from the image of antiquity present in our collective consciousness, what ...
 • When does a man beget a monster? (Aristotle, De Gneratione animalium) 

  Sowa, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  In this paper I discuss the problem of the borderline between the lack of resemblance to any family member and monstrosity in Aristotle’s Generation of Animals. In book IV both phenomena have been explained as a result of ...
 • Filmy aktorskie o przygodach Asteriksa i Obeliksa jako przejaw obecności antyku we współczesnej kulturze audiowizualnej 

  Stawiski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The films with actors about the adventures of Asterix and Obelix are an important part of the contemporary popular culture. The plot of these film is located in antiquity therefore ancient motives are common in them. It ...
 • Rzeczywiste czy wyobrażone? Uszkodzenia, ubytki, deformacje posągów antycznych inspiracją dla multimedialnych działań wybranych artystów współczesnych 

  Pawełczyk, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  In this article I would like to show the potential of the destroyed ancient sculptures and therefore to explore a variety of new themes and issues that may be generated through re-using the motives by the artists. I was ...
 • Medialna rzeczywistość w „Truman Show” (1998) Petera Weira w perspektywie myśli gnostyckiej 

  Kwiatkowski, Fryderyk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  In the author’s opinion the story depicted in "The Truman Show" (1998) by Peter Weir comprises a reinterpretation of a Gnostic myth about the liberation of a „divine spark” from the material world. In spite of the fact ...
 • Kairos a fotografia 

  Kłosek, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Problem of time was widely discussed in Greek antiquity. Numerous definitions of time indicate that the phenomenon was not clear to the ancient people. Kairos was among of them. It described the unique moment, which was ...
 • Atlantyda jako mit nie-grecki, czyli o mitach w kulturze popularnej 

  Czarcińska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The article focuses on the issue of reception of ancient myths in popular culture. As popular culture is known for vast use of different ancient myths in many productions, the question may be raised, if they can be still ...
 • Ofiary z ludzi w obrzędowości rzymskiej – mamuralia, sacra argeorum, saturnalia, compitalia 

  Kaczor, Idaliana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Apotropaic behaviours in the Roman system of beliefs required the use of various forms of offerings in order to achieve the expected sacral goal. We may assume, that a full effectiveness of such actions was asserted only ...
 • Teorie pochodzenia Pulcinelli i jego związki z antykiem 

  Sterna, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  A discussion on the origin of Pulcinella, the most important mask of Neapolitan Theatre, is the subject matter of the following article. At the beginning, I will present the characteristics of this figure including his ...
 • Przyjaciel czy pochlebca? Żona jako lustro w „Zaleceniach małżeńskich” Plutarcha (14, 139f–140a) 

  Sowa, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  In chapter 14 of the “Advice to the Bride and Groom” Plutarch recommends a wife should behave like a mirror, faithfully reflecting her husband’s moods and attitudes. In this paper I compare this piece of advice with other ...

Pokaż więcej...