Repozytorium UŁ - Collectanea Philologica

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Collectanea Philologica

Przeglądaj według

 

Seria Collectanea Philologica ukazała się po raz pierwszy w roku 1995 staraniem prof. Ignacego R. Danki. Status periodyku naukowego otrzymała wraz z powołaniem na redaktora naukowego Collectanea prof. Jadwigi Czerwińskiej decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 26 kwietnia 2002 r. Od tego momentu pismo zaczęło się ukazywać regularnie jako rocznik naukowy. Posiada ono międzynarodowy skład Rady Redakcyjnej, do którego wchodzą, obok redaktor naczelnej, prof. dr hab. Jadwigi Czerwińskiej, reprezentującej Uniwersytet Łódzki, uczeni będący przedstawicielami uczelni polskich i europejskich.

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom. Przedstawiane w Collectanea Philologica prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, że wiele spośród zamieszczanych artykułów napisana jest w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Collectanea Philologica
dostępna jest również dla uczonych i szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zajmujących się antykiem z racji prowadzonych przez siebie badań naukowych, jak i do szerokiego kręgu zainteresowanych literaturą i kulturą antyczną.

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z grudnia 2013 r. artykuły publikowane w czasopiśmie "Collectanea Philologica" są oceniane na 5 punktów.

REDAKCJA COLLECTANEA PHILOLOGICA
Kolegium Redakcyjne (Editorial Board)
Redaktor naczelna Prof. Jadwiga Czerwińska
Zastępca Redaktora Naczelnego Prof. Joanna Sowa
Zastępca Redaktora Naczelnego Prof. Antoni Bobrowski
Redaktor tematyczny Prof. Joanna Sowa
Redaktor tematyczny dr Katarzyna Chiżyńska
Redaktor językowy dr Anna Lenartowicz-Zagrodna
Sekretarz redakcji dr Małgorzata Budzowska

Kontakt:
Katedra Filologii Klasycznej UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.(48) 42 66 55 374
collectanea@op.pl
www.collectaneaphilologica.online.uni.lodz.pl.

Rada Redakcyjna (International Advisory Board)

Przewodniczący:
Prof. Orazio Antonio Bologna, Universita Ponitificia Salesiana di Roma
Członkowie:
Prof. Małgorzata Borowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. Robert Chodkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. Vittorio Ferraro, Università Roma Tre
Prof. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
Prof. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. András Kárpáti, University of Pécs, Budapest
Prof. Fiona Macintosh, University of Oxford
Prof. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Prof. Jadwiga Maszewska, Uniwersytet Łódzki
Prof. Jean-Paul Pittion, Université Fr. Rabelais, Tours
Prof. Paolo Poccetti, Università Tor Vergata di Roma
Prof. Mauro Pisini, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Roberto Spataro, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Ryszard Strzelecki, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Prof. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. Krzysztof Narecki, Katolicki Uniwersyt Lubelski

Recenzenci współpracujący (Reviewers)

Prof. Jerzy Axer – Uniwersytet Warszawski
Prof. Krystyna Bartol – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr Mariusz Bartosiak – Uniwersytet Łódzki
Dr Marek Bielacki – Uniwersytet Łódzki
Prof. Andrzej Budzisz – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr Barbara Bibik – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. Zbigniew Danek – Uniwersytet Łódzki
Prof. Jerzy Danielewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. Sylwester Dworacki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. Agnieszka Dziuba – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. Augustyn Eckmann – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. Hanna Jura – Uniwersytet Łódzki
Dr Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki
Prof. Anna Maria Komornicka – Uniwersytet Łódzki
Prof. Jolanta Malinowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. Witold Pietrzak – Uniwersytet Łódzki
Prof. Henryk Podbielski – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. Wanda Popiak – Uniwersytet Warszawski
Dr Joanna Pypłacz – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Prof. Ewa Skwara – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. Lucyna Stankiewicz – Uniwersytet Wrocławski
Prof. Jerzy Styka – Uniwersytet Jagielloński
Prof. Marian Szarmach – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. Alicja Szatyńska-Siemion – Uniwersytet Wrocławski
Prof. Elżbieta Wesołowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. Witold Wróblewski – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. Krzysztof Tomasz Witczak – Uniwersytet Łódzki
Prof. Robert Zawadzki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 1733-0319

Nowości

Numer specjalny - Collectanea Philologica - 2016

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...