Repozytorium UŁ - Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego)

Pokaż pełny rekordTytuł: Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego)
Autor: Bukowska-Rosińska, Magdalena
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim jako mechanizmu aktywizacji regionu. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej omówiono ideę klasteringu i ewolucję klasycznych definicji klastrów w wyniku rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W drugiej przedstawiono możliwości wykorzystania mechanizmu integracji biznesowej na poziomie klastrów w polityce rozwoju regionalnego, odwołano się do wybranych przykładów z rynku międzynarodowego. W ostatniej części przedstawiono inicjatywy klastrowe w województwie łódzkim i podjęto próbę ich oceny z punktu widzenia miejsca konkretnych przedsięwzięć w obecnej, jak i przyszłej koncepcji rozwoju regionu.This article aims to analyze cluster initiatives in the region of Łódź as a mechanism of activation of the region. This article is divided into three parts. The first discusses the concept of clustering and evolution of the classical definition of clusters as a result of the development of knowledge-based economy. The second presents the possibility of using business integration mechanism at the level of clusters in regional development policy with reference to examples from the international market. The final section presents selected cluster initiatives in the Łódź region and attempt to assess them in terms of specific projects in the current and future concept development of the region.
URI: http://hdl.handle.net/11089/10942
Data: 2012

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Folia_12_Rosinska-Bukowska.pdf 233.9KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź