Now showing items 1-1 of 1

    • Instytucjonalne i społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej 

      Mikołajuk, Lidia (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, 2018)
      Rozwój nowoczesnych technologii pociągnął za sobą zmiany w sposobie komunikacji naukowej. Tradycyjne sposoby upowszechniania wyników badań zostały uzupełnione przez rozwiązania wykorzystujące Internet jako medium komunikacji, ...