Show simple item record

dc.contributor.authorGadomska, Wiesławaen
dc.contributor.authorAntolak, Mariuszen
dc.date.accessioned2015-07-10T09:42:59Z
dc.date.available2015-07-10T09:42:59Z
dc.date.issued2015-01-27en
dc.identifier.issn1231-1952en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10847
dc.publisherLodz Univeristy Pressen
dc.relation.ispartofseriesEuropean Spatial Research and Policy;21en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.titleLandscape-Related Aspects of the Siting of Wind Farms in Poland: A Case Study of the Great Masurian Lake Districten
dc.page.number171-192en
dc.contributor.authorAffiliationGadomska, Wiesława - University of Warmia and Masuria, Departament of Landscape Architecture and Agrotourism, Faculty of Environmental Management and Agriculture, 17 Prawocheńskiego St., 10-727 Olsztyn, Polanden
dc.contributor.authorAffiliationAntolak, Mariusz - University of Warmia and Masuria, Departament of Landscape Architecture and Agrotourism, Faculty of Environmental Management and Agriculture, 17 Prawocheńskiego St., 10-727 Olsztyn, Polanden
dc.identifier.eissn1896-1525
dc.referencesAntola k, M. (2012), Analiza wpływu i skutków oddziaływania na walory krajobrazowe obszaru przeznaczonego pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Frąknowo w gminie Nidzica oraz w rejonie miejscowości Januszkowo i Michałki w gminie Kozłowo, województwo warmińsko-mazurskie, pp. 67 (unpublished material).en
dc.referencesBogdanowski , J., Łuc zyńska -Bru zda , M. and Novák, Z. (1981), Architektura krajobrazu, Warszawa-Kraków: PWN.en
dc.referencesBöhm , A. (2006), Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Kraków: Politechnika Krakowska.en
dc.referencesDemianowic z, J. (ed.), (2011), Zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski, Białystok: Fundacja Zielone Płuca Polski.en
dc.referencesDILLON CONSULTING LIMITED (2009), Northland Power Inc. - McLean’s Mountain Wind Farm Environmental Screening Report/Environmental Impact Statement, Toronto.en
dc.referencesDYREKTYWA (2009), ‘Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/28), WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE’, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 5 czerwca, L 140/16.en
dc.referencesELEKTROWNIA (2012), ‘Elektrownia wiatrowa w samym sercu mazur. Już za rok’, Gazeta Wyborcza Olsztyn, 24 października.en
dc.referencesEUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA (2011), Raport: Krajobraz a turbiny wiatrowe, Rada Europy, 3-4 maja 2011, Strasburg, www.gdos.gov.pl/files/Konwencja/krajobrazowa/landscape-and-wind-turbines_PL.pdf (2.05.2014).en
dc.referencesFiell , Ch. and Fiell , P. (2006), Industrial Design A-Z, Köln: Taschen.en
dc.referencesGadomska, W. (2011), ‘Prawne podstawy ochrony i kształtowania krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich’, Architektura Krajobrazu, 4, pp. 85-93.en
dc.referencesGadomska, W. (2012), ‘Użytki rolne w krajobrazie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich’, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 (3), pp. 63-72.en
dc.referencesGood, J. (2006), ‘The Aesthetics of Wind Energy’, Human Ecology, 13 (1), pp. 76-89.en
dc.referencesGRAY, J. (2008), ‘The Windmills of Your Mind’, Landscape Architecture, 4.en
dc.referencesHORNER, MACLENNAN and ENVISION (2005), Visual Analysis of Windfarms: Good Practice Guidance, Inverness: Scottish Natural Heritage, The Scottish Renewables Forum, Scottish Society of Directions of Planning, pp. 92-95.en
dc.referencesJerp åsen , G. B. and Larsen, K. C. (2011), ‘Visual Impact of Wind Farms on Cultural Heritage: A Norwegian Case Study’, Environmental Impact Assessment Review, 31 (3), pp. 206-215.en
dc.referencesJock , M. and Henrichs , T. (2010), ‘The European Environment - State and Outlook 2010’, European Environment Agency, Copenhagen, 18.en
dc.referencesKlepinger, M. (2007), ‘Michigan Land Use Guidelines for Siting Wind Energy Systems’, Extension Bulletin WO-1053, October, pp. 1-19.en
dc.referencesKolipi ński , B. (2011), Ekspertyza: Ład przestrzenny w Polsce - stan i problemy, www.mrr.gov.pl/…/Ekspertyza_Lad_przestrzenny_w_Polsce_stan_i_… (1.03.2013).en
dc.referencesKondracki, J. (2000), Geografia regionalna Polski,Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 109-113.en
dc.referencesKubic z, G., Wojcies zyk , H. and Wojcies zyk , K. (2003), Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim, Słupsk: Biuro Planowania Przestrzennego.en
dc.referencesLorenc, H. (2001), Strefy energetyczne wiatru, Warszawa: IMGW.en
dc.referencesLothian, A. (2007), ‘Scenic Perceptions of the Visual Effect of Wind Farms on South Australian Landscapes’, Geographical Research, 46, pp. 196-207. ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000256088000007&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.referencesNATIONAL WIND COORDINATING COMMITTEE (NWCC), (2006), Technical Considerations in Siting Wind Developments: NWCC Research Meeting December 1-2, 2005, Washington.en
dc.referencesOlech , S. and Juchnowska , U. (2006), Przyrodniczo-przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim, Elbląg: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennegoen
dc.referencesPERSPEKTYWY (2001), Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce oraz oczekiwane zmiany prawne, VI Konferencja PSEW, ‘Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce’, 12 kwietnia, Ożarów Mazowiecki.en
dc.referencesPISMO (2012), Pismo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2012 r. skierowane do burmistrzów i wójtów gmin.en
dc.referencesPLAN (2009), Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ograniczenia możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych (Uchwała nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 26 października 2009 r.).en
dc.referencesPLAN (2002), Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2002, www.wmbpp.olsztyn.pl/index.php?strona=opracowania (1.03.2013).en
dc.referencesRAPORT (2010a), Energetyka wiatrowa w Polsce, TPA Horwath, IDZP, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14293 (1.03.2013).en
dc.referencesRAPORT (2010b), Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r., Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.en
dc.referencesRAPORT (2011), Energetyka wiatrowa w Polsce, Warszawa: PAIiIZ.en
dc.referencesStryjecki , M. and Mielnic zuk , K. (2011), Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.en
dc.referencesTytko, R. (2011), Odnawialne źródła energii, Warszawa: OWG.en
dc.referencesUSTAWA (2003), ‘Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ (art. 39), Dz. U., 80, poz. 717.en
dc.referencesUSTAWA (2004), ‘Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody’ (art. 17 ust. 1 pkt 1, ust. 3; art. 24 ust. 1 pkt 2, ust. 3), Dz. U., 92, poz. 880 z późn. zm.en
dc.referencesUSTAWA (2008), ‘Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko’, Dz. U., 199, poz. 1227.en
dc.referencesWOJEWÓDZTWO (2010), Województwo warmińsko-mazurskie, podregiony, powiaty, gminy, Olsztyn: Urząd Statystyczny. www.stat.gov.pl/…warmińsko-mazurskie/…/wkładka_warmińsko-ma… (1.03.2013).en
dc.referencesWYROK (2008), Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 sierpnia 2009 II OSK 1250/08.en
dc.contributor.authorEmailGadomska, Wiesława - wiga@uwm.edu.plen
dc.contributor.authorEmailAntolak, Mariusz - mariusz.antolak@uwm.edu.plen
dc.identifier.doi10.1515/esrp-2015-0011en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.