Show simple item record

dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof Tomasz
dc.date.accessioned2012-11-14T14:32:07Z
dc.date.available2012-11-14T14:32:07Z
dc.date.issued2005-12
dc.identifier.citationKonecki, Krzysztof (2005) “Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej”. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom I, Numer 1. Pobrany Miesiąc, Rok (http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php)pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1081
dc.descriptionPrzegląd Socjologii Jakościowej” 2012, t. 1, nr 1, s. 12–45pl_PL
dc.description.abstractW artykule omówiono cztery główne strategie badawcze używane w socjologii wizualnej z użyciem fotografii: (1) fotografowanie jako podstawowe działanie badacza plus analiza materiałów wywołanych; (2) fotografie jako materiały zastane, przedstawiające określone obiekty o znaczeniu społecznym; (3) fotografie jako materiały zastane powiązane z materiałami wywołanymi, to jest z narracjami i komentarzami dokonanymi przez respondentów odnośnie pokazywanych im zdjęć; (4) użycie fotografii jako dowodu podpierającego wnioski, lub jako ilustracji dla wniosków uzyskanych z badań, w których głównymi danymi empirycznymi są teksty werbalne lub liczby. W odniesieniu do tych strategii przeanalizowano możliwości wykorzystania obrazu fotograficznego w jakościowej strategii badawczo – analitycznej zwanej metodologią teorii ugruntowanej.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana została ze środków Polskiego Towarzystwa Socjologicznegopl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Socjologiipl_PL
dc.subjectsocjologia wizualnapl_PL
dc.subjectmetodologia teorii ugruntowanejpl_PL
dc.subjectfotografiapl_PL
dc.subjectpojęcia uczulającepl_PL
dc.subjectkontekst odkryciapl_PL
dc.titleWizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej.pl_PL
dc.title.alternativeVisual images. The main research strategies in visual sociology and methodology of grounded theory.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record