Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2012-11-13T15:08:32Z
dc.date.available2012-11-13T15:08:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-83-7525-511-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1069
dc.descriptionArtykuł ukazał się w "Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym: wyzwania dla miast i obszarów wiejskich" pod red. M. Burchard Dziubińskiej, A. Rzeńcypl_PL
dc.description.abstractRozdział prezentuje postęp w zakresie posiadania przez władze lokalne województwa łódzkiego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe jako instrument zarządzania przestrzenią dzięki swojemu statusowi prawa lokalnego pozwalają na wywieranie wpływu na zachowania poszczególnych aktorów lokalnych. Podejście takie pozwala również na skoordynowane zarządzanie w innych sferach działalności samorządu,, przyczyniając się do równoważenia rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych oraz całego województwa. Dzięki planom miejscowym możliwe jest przyspieszenie procedur związanych z lokalizacją inwestycji, co może się przyczyniać do lepszego wykorzystania środków gminnych oraz przyciągania nowych inwestorów do podstawowych jednostek podziału terytorialnego.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectgminy wojeówdztwa łódzkiegopl_PL
dc.subjectmiejscowy plan zagospodarowania przestrzennegopl_PL
dc.subjectrozwój zrównoważonypl_PL
dc.subjectfunkcje planów miejscowychpl_PL
dc.titleMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record