Repozytorium UŁ - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiego

Pokaż pełny rekordTytuł: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiego
Autor: Feltynowski, Marcin
Streszczenie: Rozdział prezentuje postęp w zakresie posiadania przez władze lokalne województwa łódzkiego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe jako instrument zarządzania przestrzenią dzięki swojemu statusowi prawa lokalnego pozwalają na wywieranie wpływu na zachowania poszczególnych aktorów lokalnych. Podejście takie pozwala również na skoordynowane zarządzanie w innych sferach działalności samorządu,, przyczyniając się do równoważenia rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych oraz całego województwa. Dzięki planom miejscowym możliwe jest przyspieszenie procedur związanych z lokalizacją inwestycji, co może się przyczyniać do lepszego wykorzystania środków gminnych oraz przyciągania nowych inwestorów do podstawowych jednostek podziału terytorialnego.
Opis: Artykuł ukazał się w "Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym: wyzwania dla miast i obszarów wiejskich" pod red. M. Burchard Dziubińskiej, A. Rzeńcy
URI: http://hdl.handle.net/11089/1069
Data: 2010

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
MPZP.pdf 4.340MB PDF Oglądaj/Otwórz Tekst artykułu

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź