Show simple item record

dc.contributor.authorGęsicki, Marcin
dc.contributor.authorTrnka, Jakub
dc.contributor.authorSusło, Robert
dc.contributor.authorSiuta, Jędrzej
dc.contributor.authorDrobnik, Jarosław
dc.date.accessioned2015-07-02T21:14:58Z
dc.date.available2015-07-02T21:14:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10511
dc.description.abstractBased on ZMS in Wroclaw analyzed data on crimes against life and health of older people carried out. They represent approximately 6% of offenses of this type. Frequently the perpetrator was known to the victim, although he was not a family member. Followed in frequency involved family members. More often, the perpetrator was a man than a woman. The perpetrator is most often used a blunt tool. The mechanism of injury in those patients was usually followed by a fall from hitting the ground. A common mechanism were also pushing and pulling. Patients studied there were of serious injuries such as vertebral fracture mechanism such as fall to the ground. Damage occurred in the elderly are more serious than if similar measures were younger.pl_PL
dc.description.abstractNa podstawie materiałów ZMS we Wrocławiu przeanalizowano dane dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu dokonywanych na osobach starszych. Stanowią one ok 6% przestępstw tego typu. Najczęściej sprawca był znany ofierze, aczkolwiek nie był on członkiem rodziny. Kolejne miejsca pod względem częstości zajmują członkowie najbliższej rodziny. Dużo częściej sprawcą był mężczyzna niż kobieta. Sprawca najczęściej posługiwał się narzędziami tępymi bądź tępokrawędzistymi. Mechanizmem powstania obrażeń u osób badanych był najczęściej upadek z następowym uderzeniem o podłoże. Częstym mechanizmem były również popychanie i szarpanie. U osób badanych dochodziło do powstawania poważnych obrażeń takich jak złamania kręgów w mechanizmie np. upadku na podłoże. Obrażenia powstające u osób w wieku podeszłym są poważniejsze niż gdyby podobnym działaniom poddano osoby młodsze.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;297
dc.subjectolder peoplepl_PL
dc.subjectcrimepl_PL
dc.subjectludzie starsipl_PL
dc.subjectprzestępstwopl_PL
dc.titleLudzie starsi jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiupl_PL
dc.title.alternativeOld People as Victims of Crimes Against Live and Healthpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[149]-158pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.referencesDiMaio V., DiMaio D, 2003, Medycyna sądowa, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław, 552 s.pl_PL
dc.referencesRaszeja S. (red.), 1993, Medycyna sądowa, PZWL, Warszawa, 308 s.pl_PL
dc.referencesTrnka J., Szatny H., Susło R., Szleszkowski Ł., 2004, Relacje między obrażeniami ciała odniesionymi w wyniku wypadków drogowych a zgonami osób starszych [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15–17.09.2004. Streszczenia; s. 66 poz. P86pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record