Show simple item record

dc.contributor.authorPeno, Michał
dc.date.accessioned2015-07-01T11:48:13Z
dc.date.available2015-07-01T11:48:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7969-500-3
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10419
dc.description.abstractResponsibility is a “core issue” in philosophy of law. “Responsibility” in a legal discourse refers primarily to formal sanctions or it expresses an idea of having to answer for something. I argue in the study that the legal responsibility can be attached to social roles (or even tasks), which are important to the functioning of the society. I try to elucidate the notions of a role (social role) and role-responsibility. This analysis leads to the conclusion that the role responsibility (the notion of the role-responsibility is derived from the Herbert Hart’s philosophical works) is largely constituted by inter-connected sets of rights, duties and responsibilities. Moreover, the role responsibility plays an important role in the law.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;74
dc.subjectlegal responsibilitypl_PL
dc.subjectrole responsibilitypl_PL
dc.subjectsocial rolepl_PL
dc.subjectobligationpl_PL
dc.subjectliabilitypl_PL
dc.titlePrawna odpowiedzialność z tytułu pełnienia roli społecznejpl_PL
dc.title.alternativeThe so-called role-responsibility and the lawpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[41]-57pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.referencesArendt Hannah. 1999. O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie. tł. Łagocka Anna, Madej Wojciech. Warszawa: Alatheia
dc.referencesAustin John Langshaw. 1977. „Jestem niewinny”. tł. Rosnerowa Maria. Znak 6 : 667.
dc.referencesCane Peter. 2002. Responsibility in Law and Morality. Oxford–Portland. Hart Publishing.
dc.referencesDadak Wojciech. 2009. „Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jako reakcja na przestępstwo”. Państwo i Prawo 11 : 47-55.
dc.referencesDuff Anthony. 2006. „Karanie obywateli”. tł. Schreiber Ludomir. Ius et Lex 1 : 27.
dc.referencesDuff Anthony. 2007. Legal Theory Today. Answering for Crime. Oxford– Portland: Hart Publishing.
dc.referencesDuff Anthony. 2013. „Relational Reasons and the Criminal Law”. Oxford Studies in Philosophy of Law 2 : 175-208.
dc.referencesFilek Jacek. 1996. Ontologizacja odpowiedzialności. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński.
dc.referencesFischer John Martin, Mark Ravizza. 1994. Responsibility for Consequences. W In Harm’s Way. Essays in Honor of Joel Feinberg. 92-122. Cambridge. Cambridge University Press.
dc.referencesFischer John Martin. 2010. Responsibility and Autonomy. W A Companion to the Philosophy of Action, red. O’Connor Timothy, Sandis Constantine. 309-316. Oxford. Oxford University Press.
dc.referencesGrześkowiak Alicja. 1982. „Poglądy Alfa Rossa na winę, odpowiedzialność i karę”. Zeszyty Naukowe UMK 134 : 89.
dc.referencesHall Stuart. 1992. The Question of Cultural Identity. W Modernity and Its Future. red. Hall Stuart, Held David, McGrew Tony. 275-326. Cambridge: Polity.
dc.referencesHart Hebert L.A. 1998. Pojęcie prawa. tł. Woleński J. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
dc.referencesHart Herbert. 2008. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Oxford. Oxford University Press.
dc.referencesHobbes Thomas. 1954. Lewiatan, czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. tł. Znamierowski Czesław. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe
dc.referencesHonoré Tony. 2008. Responsibility and Fault. Oxford. Lexis Nexis.
dc.referencesIngarden Roman. 2009. O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych. W Książeczka o człowieku. 78. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
dc.referencesJonas Hans. 1995. „Odpowiedzialność. Pierwsze rozróżnienia”. Znak 10 : 74.
dc.referencesJonas Hans. 1996. Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. tł. Klimowicz M. Kraków. Platan.
dc.referencesKaliński Maciej. 2011. Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Warszawa. C.H. Beck.
dc.referencesKane Robert. 2005. A Contemporary Introduction to Free Will. New York−Oxford: Oxford University Press.
dc.referencesKowalewski Eugeniusz. 2012. Rozwój ubezpieczeń a zmierzch odpowiedzialności deliktowej – iluzja czy rzeczywistość?. W Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. red. Nesterowicz Mirosław. 269-299. Warszawa. Wolters Kluwer.
dc.referencesKraus Jody S. 2002. The Limits of Hobbesian Contractarianism. Cambridge: Cambridge University Press.
dc.referencesKrąpiec Mieczysław Albert. 2004. Ludzka wolność i jej granice. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
dc.referencesLang Wiesław. 1969. „Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej”. Zeszyty Naukowe UMK 37 : 51-70.
dc.referencesMacIntyre Alasdair. 2009. Struktury społeczne i ich zagrożenia dla moralnej sprawczości. W Etyka i polityka. tł. Chmielewski Adam. 270-291.Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
dc.referencesMaraszak Magdalena.2012. Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
dc.referencesMarciano Alain. 2011. Constitutional Mythologies. New York–Dordrecht– Heidelberg–London: Springer.
dc.referencesMay Larry, Strikwerda Robert. 2000. Mężczyźni w grupach: zbiorowa odpowiedzialność za gwałt, W Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, red. Hołówka Jacek. Warszawa: Alatheia.
dc.referencesMelosik Zbyszko. 1993. Epistemologia postmodernizmu. W Nieobecne dyskursy, część III. red. Kwieciński Zbigniew. 168-187. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
dc.referencesMiklaszewski Walenty. 1885. Wykład postępowania cywilnego rzymskiego w zarysie historycznym. Warszawa: Drukiem S. Orgelbranda Synów.
dc.referencesMiller David. 2007. National Responsibility and Global Justice. Oxford: Oxford University Press.
dc.referencesPicht Georg. 1981. Odwaga utopii. tł. Michalski Krzysztof, Wolnicki Krzysztof. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
dc.referencesRadecki Wojciech. 1979. „Niektóre problemy odpowiedzialności prawnej w prawie ochrony środowiska”. Nowe Prawo 10 : 3.
dc.referencesRadecki Wojciech.1985. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
dc.referencesRadwański Zbigniew. 2005. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C. H.Beck.
dc.referencesRaz Joseph. 1986. The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press.
dc.referencesRejman Genowefa. 1991. Odpowiedzialność karna lekarza. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
dc.referencesRejman Genowefa. 2005. Pojęcie odpowiedzialności. W Refleksje o prawie, państwie i społeczeństwie, Warszawa: C. H. Beck
dc.referencesRipstein Arthur. 2001. Equality, Responsibility and the Law. Cambridge: Cambridge University Press.
dc.referencesRogacka-Rzewnicka Maria. 2007. Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego. Warszawa: Wolter Kluwers.
dc.referencesRoss Alf. 1975. On Guilt, Responsibility and Punishment. Berkeley–Los Angeles: University of California.
dc.referencesSchwartlander. 1995. „Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne”. tł. Filek Jacek. Znak 485 : 5-20;
dc.referencesSoniewiecka Marta. 2010. Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami. Warszawa: Wolter Kluwers.
dc.referencesStelmachowski Andrzej. 1984. Wstęp do teorii prawa cywilnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
dc.referencesSzmatka Jacek. 2002. Encyklopedia socjologii 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
dc.referencesSzyszkowska Maria. 1995. Europejska filozofia prawa. Warszawa: C.H. Beck
dc.referencesŚlipko Tadeusz. 2010. Kara śmierci. Za czy przeciw. Kraków: Petrus.
dc.referencesŚliwiński Stanisław. 1946. Polskie prawo karne materialne. Część ogólna. Warszawa: Gebethner i Wolff.
dc.referencesŚliwiński Stanisław. 1955. Oddanie pod sąd w procesowym prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
dc.referencesTylman Janusz. 2003. Polskie postępowanie karne. Warszawa. Lexis Nexis.
dc.referencesWojciechowski Bartosz. 2009. Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
dc.referencesWoleński Jan. 2010. Naturalizm w teorii prawa. W W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. red. Choduń Agnieszka, Czepita Stanisław. 665-672. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
dc.referencesZieliński Maciej. 2010. Wykładnia prawa. Zasady, reguły wskazówki. Warszawa: C.H. Beck.
dc.referencesZiembiński Zdzisław. 2001. Zarys teorii prawa. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi.
dc.referencesZnamierowski Czesław. 1957. Wina i odpowiedzialność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
dc.referencesZoll Andrzej. 1973. Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record