Repozytorium UŁ - Raport z badań. Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Raport z badań. Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010)

Pokaż pełny rekordTytuł: Raport z badań. Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010)
Autor: Sokołowicz, Mariusz; Zasina, Jakub; Feltynowski, Marcin; Mikołajczyk, Katarzyna
Streszczenie: Celem badania było uzyskanie informacji o preferencjach transportowych studentów łódzkich uczelni wyższych. Dowiedzieliśmy się jak i dlaczego studenci poruszają się po Łodzi oraz jakich środków transportu do tego używają: komunikacji miejskiej, samochodu, roweru, czy chodzą pieszo. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 roku, na próbie 1030 studentów. Wyniki są reprezentatywne dla ogółu studentów z prawdopodobieństwem wynoszącym 95%. To już druga edycja badań. Objęły one studentów trzech uczelni wyższych: Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), Politechniki Łódzkiej (PŁ) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM). Organizatorem badań było Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM oraz Fundacja Normalne Miasto - Fenomen. Autorzy dołożą wszelkich starań, aby uzyskane wyniki zostały wzięte pod uwagę przez władze Łodzi oraz łódzkich uczelni przy tworzeniu powiązań komunikacyjnych pomiędzy kampusami oraz przy formułowaniu założeń polityki transportowej dla miasta. Jak studenci poruszają się po Łodzi? Poprosiliśmy studentów o wskazanie w jaki sposób i jak często docierają na uczelnię. Zdecydowanie najczęściej studenci wybierają komunikację miejską (31%), a następne w kolejności są samochód (24%) i przychodzenie pieszo (19%). Korzystanie z usług PKS/PKP (14%) oraz samodzielny przyjazd na rowerze (12%) są obecnie mało popularne. Powyższe wyniki różnicują się jednak po uwzględnieniu częstotliwości docierania na uczelnie danym środkiem transportu. Wśród osób dojeżdżających na uczelnię najczęściej (przynajmniej trzy razy w tygodniu), komunikację miejską wybiera aż 53% studentów, podczas gdy samochód 21% z nich. W grupie osób dojeżdżających 1-2 razy w tygodniu, niewielką przewagę uzyskuje samochód (29%) nad komunikacją miejską (27%). Zbadano również, jakie odległości muszą pokonać studenci aby dotrzeć na uczelnię ze swojego miejsca zamieszkania. 19% studentów pokonuje mniej niż 2 km, 25% od 2 km do 5 km, kolejne 25% od 5 km do 8 km, a 31% powyżej 8 km. Najdłuższe odległości mają do pokonania studenci UM, spośród których aż 66% dociera na uczelnię z odległości nie mniejszej niż 5 km. Z kolei 35% studentów UŁ, aby uczestniczyć w zajęciach musi pokonać codziennie ponad 8 km. Zalety i wady środków transportu w oczach studentów Bolączką osób korzystających z samochodu jest konieczność spędzania czasu w korkach (76%), a z drugiej strony za zaletę tego środka transportu uznaje się szybki czas przejazdu (76%), co wydawałoby się wzajemnie wykluczać. Wadą używania auta są wysokie koszty zakupu, utrzymania i konserwacji (73%) oraz problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania (72%). Co ciekawe, trudność z pozostawieniem auta jest dostrzegana także przez osoby używające roweru jako środka miejskiego transportu, z których ponad połowa zwróciła uwagę na ten problem. Podobnie, aż 76% osób podróżujących komunikacją miejską wskazuje na konieczność spędzania czasu w korkach jako wadę używania samochodu. Za zalety samochodu studenci uznali natomiast elastyczność wyboru czasu przejazdu (65%) i możliwość ochrony przed warunkami atmosferycznymi (53%). Uwaga, własne „cztery kółka” przestają być dowodem zamożności! Przeciwnego zdania jest zaledwie 7% badanych. Żacy za oczywistą zaletę używania komunikacji miejskiej traktują względnie niskie koszty przejazdów (87%). Dla studentów istotne są także: możliwość podróżowania po spożyciu alkoholu (49%) i możliwość lektury podczas jazdy (47%). Niestety, w wygodnym korzystaniu z usług transportu publicznego przeszkadza przede wszystkim brak punktualności (87%) i zatłoczenie (67%). W dalszej kolejności za wady komunikacji miejskiej studenci uznali konieczność dostosowania się do przebiegu tras (46%) oraz brak synchronizacji czasu kursowania linii (44%). Zdrowy tryb życia to największa zaleta roweru (80%). Na korzyść roweru jako miejskiego środka transportu przemawiają ponadto niskie koszty przejazdów (59%) i możliwość uniknięcia korków (53%), ale istotny okazał się również szybki czas przejazdu (24% wskazań, jednak przy podkreśleniu najwyższej istotności tej zalety spośród pozostałych). Z kolei za wady roweru uznano problemy z pozostawieniem go w miejscach publicznych (67%), brak wystarczającej infrastruktury dla jazdy (62%) i brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi (56%). Zaletami pieszego przemieszczania są zdrowy styl życia (65%) i niskie koszty (60%). Wadą takiego sposobu poruszania się jest brak możliwości pokonywania dużych odległości (81%) i brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi (65%). W zależności od uczelni opinie studentów o transporcie w mieście różniły się. Studenci PŁ podkreślali częściej niż na pozostałych dwóch uczelniach, że zarówno podróżowanie samochodem, jak i chodzenie pieszo, bywa niebezpieczne. Studenci UM wskazywali, że komunikacja miejska jest ekologicznym środkiem transportu, w przeciwieństwie do samochodu, a rower kojarzył im się przede wszystkim ze zdrowym stylem życia. Z kolei żacy z UŁ częściej podkreślali, że rower ma ograniczone możliwości przewożenia dużego bagażu. Potrzeby studentów w zakresie transportu Uzyskane wyniki pozwalają na wskazanie tendencji, iż używanie określonego środka transportu pociąga za sobą potrzebę rozbudowy infrastruktury ukierunkowaną przede wszystkim na potrzeby tego konkretnego środka. Tym samym, osoby korzystające z samochodu za konieczne do zabezpieczenia swoich potrzeb transportowych uznały przede wszystkim infrastrukturę na potrzeby ruchu samochodowego (szersze pasy, więcej ulic i parkingów). Pasażerowie autobusów i tramwajów na pierwszym miejscu stawiają infrastrukturę służącą poprawie jakości komunikacji miejskiej (wiaty, nowe pojazdy). Osoby przemieszczające się po mieście rowerem wskazują natomiast na potrzebę tworzenia bezpiecznych miejsc przechowywania rowerów oraz rozbudowy dróg rowerowych. Rower w mieście Rower to popularny środek transportu w europejskich metropoliach, gdzie studenci powszechnie wykorzystują go do codziennych podróży. Jak na tym tle wypada Łódź? 40% studentów nie ma możliwości wygodnego przechowywania roweru w miejscu zamieszkania (skąd bezpośrednio dojeżdża na uczelnię). Blisko 75% ankietowanych używa roweru w celach rekreacyjnych, a tylko niecałe 20% używa roweru jako miejskiego środka transportu. Zapytaliśmy więc: Co skłoniłoby Cię do przyjeżdżania na uczelnię rowerem, jeśli nie jeździsz regularnie oraz co poprawiłoby, Twoim zdaniem, jakość przemieszczania się rowerem w mieście, jeśli jeździsz regularnie rowerem? Okazało się, że najbardziej istotnymi zagadnieniami są: możliwość pozostawienia roweru w bezpiecznym miejscu oraz możliwość dojechania na uczelnię po wytyczonej ścieżce/trasie rowerowej. Zapewnienie bezpiecznego pozostawienia roweru nie wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych i może szybko być zrealizowane. Dowiedzieliśmy się także w co, zdaniem studentów, należy inwestować w pierwszej kolejności w zakresie infrastruktury rowerowej. Najpilniejszymi obszarami okazały się ścieżki i trasy łączące obiekty różnych uczelni oraz przechowalnie i stojaki rowerowe. W dalszej kolejności wskazywano na kampanie: informacyjną „Jak dojechać na uczelnię rowerem?” oraz promocyjną (rozdawanie gadżetów rowerowych). Wniosek - uczelnie mogą zrealizować trzy z czterech wskazywanych obszarów samodzielnie (przechowalnie/ stojaki oraz kampanie) a tym samym zachęcić do częstszego wybierania przez studentów jako podstawowego środka transportu właśnie roweru. Dobre praktyki w transporcie rowerowym Studenci dużo podróżują i dzięki temu obserwują życie mieszkańców innych regionów Polski i Europy. Dlatego poprosiliśmy ankietowanych o opisanie znanych im tzw. „dobrych praktyk” (ang. best practices) w kształtowaniu prorowerowej polityki transportowej. Znajomością takich działań wykazało się 15% studentów, którzy podali łącznie 229 przykładów. Zwracano uwagę na działania „twarde” - związane z infrastrukturą, ale także działania „miękkie”, poprzez które zachęca się do częstszego używania roweru. Studenci najchętniej wymieniali wytyczanie specjalnych tras i ścieżek rowerowych, tworzenie pasów rowerowych w centrach miast, prowadzenie wypożyczalni rowerowych i kwestie dotyczące przechowywania pojazdów (stojaki, słupki, parkingi). Dużą uwagę skupiono na kampaniach społecznych oraz na bezpieczeństwu pozostawionych „na mieście” rowerów. Wzorem do naśladowania okazała się przede wszystkim Holandia, chociaż łódzcy studenci podawali też przykłady z Francji, Belgii czy Danii. Trzeba jednak podkreślić, że w kształtowaniu polityki prorowerowej mamy się od kogo uczyć także w Polsce, ponieważ studenci opisali ciekawe praktyki z Trójmiasta i Wrocławia, np.: „W Trójmieście była kampania ‘rower za legitymację’, która umożliwiała wypożyczenie roweru na kilka godzin (maksymalnie dobę) za okazaniem legitymacji. Rower można było zostawić w kilku wyznaczonych miejscach.”
URI: http://hdl.handle.net/11089/1039
Data: 2011

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
preferencje_tra ... entow_lodzkich_uczelni.pdf 50.01MB PDF Oglądaj/Otwórz Badania

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź