Show simple item record

dc.contributor.authorCheba, Katarzyna
dc.contributor.authorKiba-Janiak, Maja
dc.date.accessioned2015-07-01T07:04:32Z
dc.date.available2015-07-01T07:04:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10370
dc.description.abstractSatisfying customers' needs, is a challenge for many companies in today’s rapidly changing environment. To study customer needs and preferences conjoint analysis can be used. Conjoint analysis is a multidimensional method used to understand how consumers define their preferences for specific products or services. Conjoint analysis means constructing and conducting particular experiments among consumers in order to model their decision making process. The article is divided into two parts. In the first one the authors present general characteristics of the method and in the second one they interpret the results of their own empirical research.pl_PL
dc.description.abstractZaspokajanie potrzeb klientów jest wyzwaniem dla wielu firm w dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu. Do poznania preferencji i potrzeb klientów można wykorzystać np. analizę conjoint. Conjoint analysis jest wielowymiarową metodą wykorzystywaną do ustalenia w jaki sposób konsumenci wyznaczają swoje preferencje w stosunku do określonych produktów lub usług. Analiza conjoint oznacza projektowanie i prowadzenie eksperymentów wśród konsumentów w celu modelowania ich procesu decyzyjnego. Prezentowany artykuł podzielony na dwie części, zawiera ogólną charakterystykę metody, jak również metodykę prowadzenia badań z wykorzystaniem analizy conjoint oraz przedstawia interpretację wyników własnych badań empirycznych na temat preferencji konsumentów na przykładzie rynku transportu miejskiego.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;286
dc.subjectconjoint analysispl_PL
dc.subjectcustomer preferencepl_PL
dc.subjectmultivariate statistical analysispl_PL
dc.titleConjoint Analysis as a Method of Analysing Consumer Preferences on Example of Municipal Transport Marketpl_PL
dc.title.alternativeConjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów na przykładzie rynku miejskich usług transportowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[317]-323pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWest Pomeranian University of Technology in Szczecin, Chair of Applied Mathematics in Economicspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWroclaw University of Economics, Department of Economics Management and Tourism in Jelenia Gora, Chair of Strategic Management and Logisticspl_PL
dc.referencesAltkorn J., Kramer T. (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesBąk A., (2004), Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydaw. UE Wrocławpl_PL
dc.referencesCoombs C. H., Dawes R. M., Tversky A., (1977), Wprowadzenie do psychologii matematycznej, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGreen P. E., Srinivasan V., (1990). Conjoint analysis in Marketing: New Developments with Implications for Research and Practice, Journal of Marketing, 54 (October)pl_PL
dc.referencesGreen P.E., Wind Y (1975), New Way to Measure Consumers’ Judgments, Harvard Business Review, July-August, 53pl_PL
dc.referencesGórniak J., Wachnicki J., (2010), Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows, SPSS, Krakówpl_PL
dc.referencesHair J. F., Anderson R. E., Tatham R. L., Black W. C., (1995), Multivariatae Data Analysis with Readings, Prentice-Hall, Englewood Cliffspl_PL
dc.referencesKaczmarczyk S. (1955), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesKotler P., (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawapl_PL
dc.referencesMynarski S. (1996), Metody ilościowe, Marketing w Praktyce, 5pl_PL
dc.referencesPressl R., Reiter K., (2003), Zarzadzanie zachowaniami komunikacyjnymi, http://www.euportal. net/material/downloadarea/kt7_wm_pl.pdfpl_PL
dc.referencesRatajczak P. (1999), Słownik marketingu i reklamy angielsko-polski i polsko-angielski, Wydawnictwo KANION, Zielona Górapl_PL
dc.referencesSagan A., (1998), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydaw. AE Krakówpl_PL
dc.referencesScheiner J., (2009),Mobiliät in Deutschland 2002-2008, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.)pl_PL
dc.referencesWalesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWalesiak M., Bąk A., (2000), Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydaw. AE Wrocławpl_PL
dc.referencesWieczorkowska G., Wierzbiński J., (2007), Statystyka. Analiza badań społecznych, SCHOLARpl_PL
dc.referencesŻochowska R., (2011), Modelowanie wyboru trasy w gęstych sieciach miejskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: TRANSPORT z. 71pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record