Show simple item record

dc.contributor.authorKorzeniewski, Jerzy
dc.date.accessioned2015-06-30T13:15:42Z
dc.date.available2015-06-30T13:15:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10324
dc.description.abstractThe original HINoV method (Carmone et al., 1999 ) is not robust to the presence of correlated unimodal and uniform variables among noisy variables (e.g. Korzeniewski, 2012). Moreover, HINoV can be applied only to a single cluster structure analysis. In the article, a modification is proposed consisting in grouping all variables (separately for each reference variable) into two classes. One of the classes consists of variables similar to the reference variable, the other consists of variables which are “less similar”. Similarity between two variables is based on the similarity of the data set division into an established number of clusters (from 2 to 10) measured with the modified Rand index. We arrive at a zero-one matrix describing relations between every pair of variables. Then, a set of variables creating the same (the strongest) cluster structure is selected by means of a criterion optimizing the matrix division into four blocks. After completing the first stage selection one can search another cluster structure applying the same procedure to the set of remaining variables. The modification is assessed in a broad experiment based on 2250 data sets generated from the mixtures of normal distribution.pl_PL
dc.description.abstractOryginalna metoda HINoV jest zupełnie nieodporna na występowanie wśród zmiennych zanieczyszczających strukturę skupień zmiennych skorelowanych jednomodalnych lub równomiernych. Ponadto HINoV można stosować tylko w przypadku jednej struktury skupień.W referacie zaproponowana jest modyfikacja polegająca na tym, by, oddzielnie, dla każdej ustalonej zmiennej, grupować zmienne w dwie klasy zmiennych podobnych i niepodobnych do niej w sensie podobieństwa podziału zbioru danych na daną liczbę skupień (od 2 do 10). Otrzymujemy wówczas macierz zerojedynkową opisującą związki pomiędzy każdą parą zmiennych. Następnie, podzbiór zmiennych tworzących tę samą (najsilniejszą) strukturę skupień wybierany jest za pomocą kryterium optymalizującego podział macierzy na cztery bloki. Po wybraniu zmiennych tworzących jedną strukturę skupień można, w dalszym kroku, wybierać zmienne tworzące następną strukturę skupień spośród zmiennych, które nie zostały wybrane w pierwszym kroku. W celu selekcji właściwego bloku macierzy stosowane jest kryterium stabilności podziału zbioru danych oparte na wielokrotnym losowaniu połowy zbioru i porównywaniu podziałów otrzymanych przy pomocy metody k-średnich. Modyfikacja oceniona jest w obszernym eksperymencie symulacyjnym na 2250 zbiorach danych wygenerowanych w postaci mieszanin rozkładów normalnych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;286
dc.subjectcluster analysispl_PL
dc.subjectvariable choicepl_PL
dc.subjectmultiple cluster structurespl_PL
dc.titleModification of Hinov Method of Variable Selection for Multiple Cluster Structure Analysispl_PL
dc.title.alternativeModyfikacja metody HINoV selekcji zmiennych w analizie wielokrotnych struktur skupieńpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[173]-180pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Department of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesBrusco M. J., Cradit J.D., (2001), A variable-selection heuristics for K-means clustering, Psychometrika 66pl_PL
dc.referencesCarmone F. J. Jr., Kara Ali, Maxwell S. (1999), HINoV: A New Model to Improve Market Segment Definition by Identifying Noisy Variables, Journal of Marketing Research, Vol. 36, No. 4pl_PL
dc.referencesFriedman J., Meulman J. (2004), Clustering Objects on Subsets of Attributes, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 66pl_PL
dc.referencesGatnar E., Walesiak M. (2004), Metody Statystycznej Analizy Wielowymiarowej w Badaniach Marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiupl_PL
dc.referencesKorzeniewski J. (2012), Metody selekcji zmiennych w analizie skupień. Nowe procedury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.referencesSteinley D., Brusco M. (2007), A new variable weighting and selection procedure for K-means cluster analysis, Psychometrika 66pl_PL
dc.referencesSteinley D., Brusco M. (2008), Selection of Variables in Cluster Analysis: An Empirical Comparison of Eight Procedures, Psychometrika 73 No. 1pl_PL
dc.referencesSteinley D., Henson R. (2005) OCLUS: An analytic method for generating clusters with known overlap. Journal of Classification, 22pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record